Radar · Nyheter

Torkan får myndigheter att släppa skördekrav

Björn Lindgren/TT | Till följd av torkan införs undantag kring skörderegler.

Flera länsstyrelser släpper ytterligare på kraven och låter bönder förtidsskörda i så kallade skyddszoner och trädor, till följd av torkan.

Sverige och EU ger stöd till jordbrukare för att avsätta områden för att gynna biologisk mångfald. Där gäller vissa krav, exempelvis att man inte får skörda eller beta av dem före 15 juli. Jordbruksverket beslutade förra veckan att tillåta vissa jordbruk som inte får kompensationsstöd att skörda dessa i förtid, på grund av torkan som riskerar att orsaka foderbrist.

I Örebro län har länsstyrelsen också gett grönt ljus till att skörda så kallade skyddszoner, som man normalt inte får skörda före den 1 juli. Länsstyrelsen säger också att det är okej för alla jordbrukare att skörda de så kallade ekologiska fokusarealer som bönderna får ersättning för i förtid.

– Det är på grund av att det har varit sådan missväxt under vår och försommar. Vi ser stor risk att det blir foderbrist, både akut och framgent inför stallperioden, säger Magnus Ekelund vid länsstyrelsen.

Han tror inte att beslutet har någon större betydelse för den biologiska mångfalden.

– Skulle man vänta med att skörda arealerna skulle kvaliteten bli sämre, för då hinner det bli förväxt, säger Ekelund.

Enligt honom har flera länsstyrelser i Svealand fattat liknande beslut, men det är svårt att säga hur stor betydelse undantagen får för bönderna.

– För en del bönder tror jag att de får stor betydelse. Det finns risk att det blir svårt att få tag på foder till vintern, eftersom det varit torka i hela landet. Så många bäckar små för att öka mängden foder, säger Magnus Ekelund.

Fakta: Undantag till följd av torka
Jordbruksverket har beslutat att lantbrukare får skörda eller låta djuren beta på områden som inte får användas före den 16 juli respektive den 1 augusti, och skörda på områden i träda som inte får slås innan den 30 juni. För arealerna i träda måste jordbrukaren först kolla så att det finns några fågelbon, och i så fall lämna 10×10 meter runt boet.
Reglerna gäller inte dem som får kompensationsstöd för arealerna, och skyddszoner omfattas inte. Men där kan länsstyrelserna ge generella undantag, som exempelvis Örebro gjort.
Fakta: Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Örebro län
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV