Radar · Nyheter

Kommunala hyresvärdar får kameraövervaka

Fredrik Sandberg/TT | Riksdagen har klubbat igenom en ny lag som gör det möjligt för kommunala hyresvärdar att kameraövervaka i tvättstugor och andra gemensamma utrymmen.

Det kommer att bli betydligt enklare för kommunala hyresvärdar att sätta upp kameror i sina fastigheter från och med första augusti. Det står klart efter att riksdagen på onsdagen klubbade igenom en ny lag som innebär att kameror som används i brottsförebyggande eller trygghetsskapande syfte snabbt kan få grönt ljus, rapporterar Hem & Hyra.

Lagen, som även innefattar bland annat bostäder och köpcentrum, gör det möjligt för kommunala hyresvärdar att kameraövervaka gemensamma utrymmen som exempelvis tvättstugor och källarförråd.

Justitieutskottet slår i sitt utlåtande bland annat fast att det finns bostadsområden som har drabbas av brottslighet i allt högre utsträckning. För att komma till rätta med detta krävs ”verkningsfulla verktyg”, skriver myndigheten.

Privata bostadsbolag påverkas inte i samma utsträckning av den nya lagen då deras möjlighet gällande kamerövervakning primärt avgörs av ett annat regelverk.