Glöd · Debatt

Därför behövs Djurens parti i riksdagen

Stefan Gustavsson/SVD/TT | Moderskärlek.

DEBATT Om Djurens parti väljs in i riksdagen i september blir vi det klart bästa partiet där för djuren och miljön. Regeringen har tillsammans med Alliansen och Vänsterpartiet kommit överens om målen för livsmedelsstrategin fram till 2030. Enligt detta beslut ska Sveriges produktion av animalier öka vilket innebär att fler djur ska plågas och dödas. Det är inte bara dumt utan också grymt. Sverige borde satsa på växtbaserade produkter som kan ersätta konsumtionen av djur.

En av våra högst prioriterade frågor är att djurindustrin avvecklas och vi vill se kraftfulla åtgärder för att detta ska ske så snart som möjligt. Med djur i djurindustrin menar vi djur som utnyttjas och dödas för att människor ska konsumera och använda bland annat deras kroppar, mjölk, ägg, hud, fjädrar och ull.

I Sverige dödades ungefär 107 miljoner landlevande individer förra året enligt Jordbruksverket.
Djurens parti vill genom ekonomiska styrmedel avveckla djurindustrin. Detta genom bland annat en skatteväxling som gynnar vegetabilier, minskade subventioner av djurindustrin och genom en livsmedelsstrategi som fokuserar på att stödja proteinskiftet bort från animalier till växter.

Djurens parti är Sveriges enda verkliga miljöparti. Trots att djurindustrin orsakar enorma mängder växthusgaser adresserar inte andra partier det viktiga arbetet med att minska denna sektor. Sverige bör stimulera företag med idéer som säkrar – och inte äventyrar – vår planets resurser och allas framtid.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO skriver i rapporten Livestock’s long shadow att djurhållningen är en av de två eller tre mest betydande orsakerna till miljöproblemen, på alla nivåer lokalt till globalt. FN-rapporten visar vikten av att fokusera på djurhållningen när man söker lösningar till problem med markförstöring, klimatförändringar, luftförorening, vattenbrist, vattenföroreningar och förlusten av biologisk mångfald.

Erfarenheter från andra länder visar att det är realistiskt att få in ett djurperspektiv i svensk politik. I fler och fler länder väljs partier med fokus på djurens rättigheter in i beslutande organ – vårt systerparti Partij voor de Dieren fick fem platser i det holländska parlamentet i senaste valet!

Djurens parti styrs till skillnad från riksdagspartierna inte av en vänster/höger-skala och gamla tankemönster, utan vill med en politik baserad på vetenskap och empati förbättra samhället för såväl människor som djur. Därför behövs Djurens parti i Sveriges riksdag!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV