Radar · Nyheter

Sverige högst upp på klimatrankning

Sverige rankas som tvåa av alla EU-länder i en internationell klimatundersökning gjord av Climate Action Network (CAN), en paraplyorganisation för 150 miljöorganisationer.

Inget land får förstaplatsen eftersom organisationen anser att inget EU-land gör tillräckligt för att minska utsläpp, satsa på förnybar energi och sträva mot EU:s klimatmål.

Klimatminister Isabella Lövin (MP) gläds över att Sverige har nått högst upp på listan.

– Vi är naturligtvis glada och stolta över att vi ligger överlägset etta inom EU med den mest ambitiösa klimatpolitiken, säger hon.

Hon tillmäter placeringen regeringens arbete, men Sverige rankades som etta redan 2011 när CAN gjorde en internationell jämförelse.

CAN slår fast att mycket ser dystert ut för flera EU-länder – som Belgien, Danmark, Tyskland och Storbritannien – som inte längre finns i topp trots sitt välstånd.

Isabella Lövin är kritisk till andra EU-ledares inställning i klimatfrågan.

– Jag säger att det går alldeles för långsamt, vi behöver höja takten i klimatarbetet för att om vi ska ha någon chans att klara Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grad så måste vi ha ett mycket mer seriöst arbete, både inom EU och i resten av världen, säger hon.