Radar · Nyheter

Snabbtåg kör allt långsammare i Sverige

Tor Johnsson/Svd/TT | Snabbtåg kör långsammare i Sverige i dag jämfört med 2003 – restiden på sträckor mellan Sveriges tre största städer har ökat med 20 minuter.

Åk tillbaka i tiden om du vill resa snabbare. Snabbtåg kör långsammare i Sverige i dag jämfört med 2003 – restiden på sträckor mellan Sveriges tre största städer har ökat med 20 minuter.

– Men det är inte tågen som felar, det är för trångt på spåren. Resandet och godstransporterna ökar för varje år, i grunden är det bra men problemet är att det ständigt blir kapacitetsbrist, säger SJ:s tillförordnade presschef Tobbe Lundell till TT.

Sänkt medelhastighet drabbar både snabb- och regionaltåg på flera stambanor, och bara längs korta sträckor når snabbtågen sin maxfart. När fler tåg pressas in på spåren måste de snabbaste tågen anpassa farten till långsammare tåg för att få ihop tidtabellerna – också med fler förseningar som följd under perioden, rapporterar Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan i en jämförelse.

Ökad restid

Snabbtågens medelhastighet har minskat på storstadssträckor på flera stambanor, till exempel från 156 till 141 kilometer i timmen för SJ:s snabbtåg på sträckan Göteborg–Stockholm, om man jämför 2003 med 2018. Mellan landets tre största städer har restiden med snabbtåg förlängts med 20 minuter under 15-årsperioden, visar jämförelsen.

TT: Hur känns det för er att behöva köra långsammare i dag, SJ?

– Om våra beslutsfattare för 25 år sedan hade orkat tänka och vågat se att den här utvecklingen låg framför oss så hade de kanske fattat andra investeringsbeslut när det gäller järnvägsinfrastruktur och ökat kapaciteten för att möta dagens behov, säger Tobbe Lundell.
– Men nu gjorde man inte det, och därför så sackar vi hela tiden efter i järnvägskapacitet.

Ingen annan väg

En förutsättning för att det ska gå snabbare att resa i framtiden, och att möta efterfrågan på tågresor, är att det byggs en ny höghastighetsjärnväg och att befintliga järnvägar rustas upp ordentligt, enligt SJ. Andra vägar finns inte att gå, tycker Lundell:

– Det handlar om upprustade banor och förändrade planeringsprocesser, och att vi operatörer bidrar med nya och fräschare fordon.

Samtidigt finns det sträckor där tågen går fortare i dag jämfört med 2003. Snabbtåg och Öresundståg på sträckan Malmö–Göteborg har en ökad medelhastighet sedan Hallandsåstunneln öppnats – SJ:s snabbtåg har exempelvis accelererat från 113 till 137 kilometer i timmen. Restiden för snabbtågsresenärer har minskat med 24 minuter.

Tack vare upprustade banor och modernare tågflotta kör tåg snabbare på flera länsbanor, till exempel på sträckorna Kalmar–Linköping, Halmstad–Nässjö, Malmö–Simrishamn och Fagersta–Västerås.

Fler på rälsen

Tågoperatörerna har blivit betydligt fler under den tid som ligger till grund för medelhastighetsjämförelsen.

– I dag har vi 47 operatörer som nyttjar spåren. En av utmaningarna med punktligheten är att man ska passera ett antal pendelsystem om man exempelvis reser mellan Malmö och Stockholm, säger Bengt Olsson, presschef för Trafikverket.

– Och samtliga system har olika hastigheter beroende på vad de kör med för vagnar. Det är en av faktorerna som påverkar vilka hastigheter vi kan tillåta.

Just nu diskuteras huruvida färre tåg borde köras på spåren för att systemet ska fungera bättre.

– Vi tittar på om vi verkligen kan köra så här mycket tåg med tanke på alla arbeten som ska utföras för att modernisera och upprusta svensk järnväg, säger Bengt Olsson.

Med färre tåg under arbetena skulle det också kunna bli mindre störningar.

– Så att man håller det som står på tidtabellerna.

Fakta: Tågens medelhastighet minskar

Här följer några exempel på hur medelhastigheter och tågtider ser ut i dag jämfört med för 15 år sedan, enligt HD-Sydsvenskans jämförelse.
• Snabbtågens medelhastighet har minskat från 141 till 131 kilometer i timmen på sträckan Malmö-Stockholm, vilket gör att resan blivit 20 minuter längre.
• SJ:s snabbtåg på sträckan Göteborg-Stockholm har saktat in från 156 till 141 kilometer i timmen, vilket också ger en förlängd restid med 20 minuter.
• Medelhastigheten för X2000-tåg på sträckan Stockholm-Sundsvall har minskat från 129 till 117 kilometer i timmen, och även det innebär att tågresan tar 20 minuter längre tid.
Källa: HD-Sydsvenskan (Banverket 2003, SJ 2018)
TT