Radar · Nyheter

Skog inleder samtal om kemikalieavtal

Claudio Bresciani/TT | På måndagens miljöråd i Luxemburg inledde miljöminister Karolina Skog (MP) formella samtal om ett globalt kemikalieavtal.

Det frivilliga arbetet med kemikaliefrågor räcker inte, anser regeringen. Under måndagen inleder miljöminister Karolina Skog (MP) samtal med europeiska kolleger för att skapa ett Parisavtal för kemikalier.

– Vi ser ett behov av att man kommer överens om hur vi sprider information om kemikalier, säger Karolina Skog.

Hon pekar på flera anledningar, bland annat att arbetet med att ta fram internationella konventioner gällande enskilda ämnen tar lång tid.

– Vi har nu till exempel äntligen en konvention på plats för kvicksilver. Det har tagit 25 år att förhandla fram den. Det är uppenbart alldeles för långsamt att jobba ämne för ämne, säger miljöministern.

Förändrade mönster

Hon pekar även på de förändrade globala handelsmönstren.

– När alltmer handel äger rum genom privatimport så fungerar inte heller metoden som vi valt i Europa med ett EU-regelverk för kemikalier.

Grundprincipen för den gällande EU-förordningen, Reach, är att företag som för in produkter som innehåller kemiska ämnen i Europa är ansvariga för att de är säkra. Detta är problematiskt, i synnerhet när barn beställer produkter från asiatiska sajter.

– Handeln blir mer och mer global. Då behöver också regelverket bli globalt, säger Karolina Skog.

Länder enades

Förebilden är Parisavtalet som skrevs under i december 2015, då världens länder enades om ett bindande klimatavtal.

Miljöministern har redan haft informella samtal med enskilda länder och på EU:s miljöråd i Luxemburg kommer frågan för första gången att diskuteras i formella sammanhang. Målet är att forma en högambitionsallians som ska driva frågan. Enligt Karolina Skog är ett dussintal länder på hugget, däribland Frankrike, Tyskland och Uruguay. Denna allians kommer att presenteras i samband med det årliga FN-mötet i New York den 17 juli.