Radar

Nytt centrum lyfts fram som en MP-framgång

Göteborgs stad | Illiustration över nya Backaplan.

När det stora området som utgör Backaplan nu byggs om från en anskrämligt Köpcentrum med enorm parkeringsplats till en tät blandstad med ny tågstation, vill Miljöpartiet ta på sig äran.

Planerna för Backaplan-området är en del av visionen om Centrala älvstaden som flertalet partiet i kommunfullmäktige enats om. Men det hindrar inte miljöpartiet från att belysa stadsdelens kommande utveckling i ett pressmeddelande.

– Här tar vi yta som redan är asfalterad och som dessutom är riktigt, riktigt tråkig, och fyller med bostäder, liv och rörelse. Det är hållbar stadsutveckling, säger Ulf Kamne (mp) som är kommunalråd med ansvar för miljö och stadsutveckling.

Hisingen har utgör ungefär hälften av Göteborgs stad till ytan och omkring en fjärdedel av invånarna bor där (omkring 150 000 personer). Med det nya området kan ön få ett tillskott på cirka 15 000 personer eftersom drygt 7 000 bostäder byggs i det nya Backaplan tillsammans med butiks- och affärslokaler.

– Egentligen är det konstigt att Hisingen saknat ett riktigt centrum. Här bor lika många invånare som de större städerna i Sverige. Nu visar vi än en gång att det går att bygga ut staden utan att behöva bygga på jordbruksmark eller i skogen långt från kollektivtrafik där folk tvingas bli beroende av bilen, säger Ulf Kamne.

I anslutning till det nya området ska det även ligga en ny pendeltågstation. Den nya stadsdelen ser ganska kompakt ut på skisserna med höga och täta byggnader som har en karaktär likt en traditionell stadskärna. I anslutning till Backaplan finns befintliga grönområden som ska utvecklas. Även mindre småparker ser ut att få plats i den nya stadsdelen.

– För oss är det viktigt när vi bygger mycket att se till att folk har nära till parker och naturområden. Människor behöver gröna miljöer för att slappna av, röra sig och må bra. Det är viktigt för hälsan helt enkelt, säger Ulf Kamne.

Byggstart blir redan nästa år, med första etappen som innebär att Coop ska kunna flytta till nya lokaler i närmare leden. Programmet ska upp i Byggnadsnämndens 21 juni.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV