Radar

Färre brott i Bergsjön

Brottsligheten i Bergsjön har sjunkit markant de senaste åren. – Resultatet av närvaro, kameraövervakning och ett brett samarbete, menar polisen.

Polisen har jämfört statistik för bland annat narkotikabrott, skadegörelse och våldsbrott för perioden september till april sedan 2014, och statistiken visar på en minskning med 41 procent. Polisen lyfter fram flera åtgärder som gjorts sedan mätningens start. Att patrullera vissa givna platser vid olika tidpunkter på dygnet och göra riktade insatser mot personer i olika kriminella nätverk är några av de insatser som nu gett resultat, menar de.

– När vi ser siffrorna är det utifrån alla åtgärder som vi sammanlagt gjort i stadsdelen. Det visar också hur svårt polisarbetet är och att det inte finns någon enskild insats som kan ge resultat. Fler måste samverka, säger Christian Nylén.

Polisen har samarbetat med bland annat de lokala bostadsbolagen som anställt väktare till området och tillståndsenheten i Göteborgs stad, vilket har resulterat i indragna utskänkningstillstånd på restauranger.

– Sedan jobbar andra aktörer vidare med social prevention och skapar förutsättningar för att människor inte ska hamna i utanförskap och kriminalitet, säger Ulf Merlander, lokalpolischef i Storgöteborg Nordost.

En annan åtgärd som ges betydelse är den ökade kameraövervakningen i området, vilket följs av forskare vid Malmö universitet.