Radar · Nyheter

Vanligt med angrepp mot moskéer

Det är vanligt att moskéer i Sverige angrips och utsätts för skadegörelse.

Det är vanligt att moskéer i Sverige angrips och utsätts för skadegörelse. I fjol angreps närmare 40 muslimska församlingar, en del av dem flera gånger, enligt en rapport som publiceras inom kort.(TT)

-Det är vanligt att moskéer i Sverige angrips och utsätts för skadegörelse. I fjol angreps närmare 40 muslimska församlingar, en del av dem flera gånger, enligt en rapport som publiceras inom kort.

Rapporten, som är skriven av professor Mattias Gardell vid Uppsala universitet, bygger på en enkät skickad till 173 muslimska församlingar. Av dem svarade 106 församlingar, varav 59 procent uppgav att de någon gång utsatts för fysiskt angrepp, rapporterar SVT Nyheter.

Och 38 församlingar angav att de utsatts för fysiska angrepp under 2017, några av dem vid flera tillfällen. Med angrepp avses bland annat anlagd brand eller försök att anlägga brand, skadegörelse och klotter.

-Det här är i grunden ett hot mot den religionsfrihet som Sveriges grundlag slår fast och som det offentliga är skyldiga att försvara, säger Max Stockman vid Myndigheten för stöd till trossamfundet till SVT.

Myndigheten för stöd till trossamfundet har varit med och finansierat rapporten.

Fakta: Om undersökningen

• Rapporten är skriven av Mattias Gardell, professor vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.
•Enkätundersökningen genomfördes mellan mars och maj i år.
• 173 muslimska församlingar tillfrågades, varav 106 svarade.
• 59 procent av de som svarat hade någon gång utsatts för fysiskt angrepp.
• 38 av de församlingar som svarat hade någon gång i fjol utsatts för fysiskt angrepp, några så många gånger som tio.
• Med fysiskt angrepp avses bland annat klotter, stenkastning, sönderslagen fönsterruta, anlagd brand, försök att anlägga brand, skändning genom att någon placerat en gris eller grisdelar i eller nära moskén.

Källa: SVT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV