Radar · Nyheter

Sveriges största solcellspark byggs vid Säve flygplats

Göteborg Energi | Sveriges största solcellspark kommer strax att finnas i Göteborg, precis bredvid Säve flygplats.

Precis vid Säve flygplats landningsbana kommer Göteborg energi att bygga Sveriges största solcellspark. Den kommer att kunna producera el åt omkring 1000 villor årligen.

– Intresset för solenergi har vuxit explosionsartat de senaste åren och det finns en stor efterfrågan på olika solcellslösningar bland våra kunder. Med vår satsning ökar vi produktionen av förnybar el i Göteborg och tar ytterligare ett steg mot ett förnybart energisystem Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda både företagskunder och privatkunder att vara med på resan, säger David Hellström, marknads- och försäljningsdirektör på Göteborg Energi i ett pressmeddelande.

En del av den 11 hektar stora solcellsparken kommer att avsättas för andelsägda solceller, något som många kunder har efterfrågat menar David Hellström. Det var också ett av de medborgarförslag som inkom under projektet ”Göteborgsförslaget”.

– Många göteborgare har inte möjlighet att bygga solceller på egna tak men vill ändå bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle, förklarar Göteborg Energis styrelseordförande Elisabeth Undén (mp).

Exakt hur andelsägandet kommer att se ut är inte klart. Det beror bland annat på utfallet av den statliga utredning kring skattereduktion för andelsägd förnybar elproduktion som pågår.

Solcellsparken kommer att generera 5MW vilket alltså motsvarar konsumtionen från 1000 villor med medelförbrukning. Det är strax norr om flygfältet, precis innan landningsbanans start som solceller motsvarande en yta på 16 fotbollsplaner ska anläggas. Och fort ska det gå, redan till hösten ska allt finnas på plats.

– Solen är framtidens förnybara energikälla. Att kommunala bolag vågar och ser till att genomföra sådana här satsningar är extremt viktigt för att vi ska få fart på utvecklingen av solenergi, kommenterar Ola Serneke, VD på Serneke, det företag som äger marken.

Serneke tog över marken kring och på flygplatsen efter statliga Swedavia. Detta efter att Göteborg City airport, som den då hette, hastigt fick start- och landningsförbud utfärdat på grund av undermålig landningsbana år 2015.

Numera lyfter mindre flygplan därifrån igen och Serneke håller på att etablera andra verksamheter på och runt området som återigen har fått namnet Säve flygplats.