Radar · Nyheter

Parasit gör livet surt för ekarna

Många ekar i Mellansverige har angripits av den snedstreckade ekstyltmalen den här våren.

Ekarna i Mellansverige och delar av Sydsverige har drabbats av ett svårt angrepp av en liten parasit, den snedstreckade ekstyltmalen. Bladen på träden vitnar och dör, vilket gjort många människor oroade. Men experterna ger lugnande besked, nya löv kommer att växa ut inom några veckor.

– Angreppen hämmar ekarnas tillväxt en smula. Men de tar inte livet av träden, säger insektsexperten Bert Gustafsson, verksam vid Riksmuseet i Stockholm.

Ekstyltmalen är en mycket liten nattfjäril, med en vingbredd på cirka åtta millimeter. Dess larver tar sig in i ekens blad och suger upp växtsaften inuti bladen. Som ett resultat vissnar bladen och dör. Hela trädet skiftar då färg från grönt till grått.

I år har utbrott noterats på många ställen i Sörmland och Uppland, inklusive Stockholm, men även på Öland och vissa platser i Västsverige. Oroade människor har hört av sig till kommunerna eller till Riksmuseet.

Uppskattas av parasiter
Experterna är dock inte oroade. De påpekar att eken är det träd i Sverige som har flest parasiter. Någon form av angrepp äger rum varje år.

– Cirka tusen olika arter av insekter, svampar och andra organismer är specialiserade på ek. Flera nattfjärilar gör på det här viset. De flesta ekar förlorar sina blad, men de får nya inom loppet av en månad, säger Lars-Åke Janzon, tidigare jourhavande biolog på Riksmuseet.

Varför årets angrepp blivit så omfattande är oklart. Ekstyltmalens största fiender är olika parasitsteklar som lägger sina ägg inuti malarna.

Steklar och fåglar
– Det kan slumpa sig så att steklarna har tagit stryk av något den här våren, säger Bert Gustafsson.

Lars-Åke Janzon misstänker att malarna kan ha gynnats av de höga temperaturerna den här våren.
– Möjligen har de haft optimala förhållanden, säger han.

Han påpekar samtidigt att många av malarna troligen blir uppätna:
– Både larverna och de vuxna individerna uppskattas säkert av många fåglar.

Fakta: Ekens insektsfiender

• Eken har fler parasiter än någon annan trädart i Sverige.
• Några exempel bland fjärilarna är ekvecklaren, lindmätaren och allmänna frostfjärilen. Deras larver brukar kaläta ekarna med 4-5 års mellanrum.
• Ekbladjordloppan är en liten skalbagge vars larver också kan kaläta träden.
• Många arters larver lever inne i ekbladen, vilket får bladen att vissna. Hit hör den snedstreckade ekstyltmalen och större ekpannluggmalen.
• Ekdvärgbladlössen suger på bladens undersida. Även detta leder till att bladen vissnar.
• Ekar som har försvagats av sjukdomar kan angripas av olika skalbaggar, bland andra eksplintborren, smalbandade ekbarkbocken och husborren.
Källa: Skogssverige