Radar · Nyheter

Kartläggning visar matens miljöpåverkan

Christine Olsson/TT | Studien visar att det är svårt att välja ett miljömässigt bra matval då en och samma produkt kan ha väldigt olika miljöpåverkan beroende på hur produkten framställs.

Den största miljöpåverkan från livsmedel sker i primärproduktionen ute på gårdarna. Det visar en global kartläggning över hur världens matproduktion påverkar vår miljö, rapporterar SR:s Vetenskapsradion.
Kartläggningen, som baseras på en sammanställning av en stor mängd tidigare forskning, omfattar över 38 000 lantbruk i mer än 123 länder.
Forskarna från England och Schweiz har inte bara studerat koldioxidutsläpp utan också mark- och vattenanvändning, försurning, övergödning och livsmedlens produktionskedja i stort.
Resultatet visar att det är svårt att välja ett miljömässigt bra matval då en och samma produkt kan ha väldigt olika miljöpåverkan beroende på hur produkten framställs – undantaget är dock kött.
– Oavsett vilket kött vi väljer är det aldrig så bra så att vi borde äta så mycket kött som vi gör nu. Det är det stora budskapet, tycker jag, säger Rebecka Milestad, docent i miljöstrategisk analys, till radion.