Radar · Nyheter

Göteborg kan få skolmyndighet

Jonas Ekströmer/TT |Inrätta en ny myndighet, Skolmyndigheten, med ansvar för bland annat tillsyn av skolor, föreslår en utredning.

Regeringen säger nej till förslaget att lägga ned Skolverket och Skolinspektionen och ersätta dem med en ny myndighet. Utbildningsminister Gustav Fridolin vill däremot att skolmyndigheterna syns på fler ställen i landet – under samma tak.

Det betänkande som Skolmyndighetsutredningen överlämnade till regeringen i dag skulle ha inneburit en rejäl omstöpning av skolmyndigheterna – om regeringen hade gillat idén. Men utbildningsminister Gustav Fridolin säger nej.
Däremot vill han att Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten flyttar ihop på ett antal regionkontor i landet.
Regeringen vill se en regional struktur av skolmyndigheterna, så att de kan gå in och jobba aktivt på skolor där det behövs. Men vi ser inte att detta kräver att skolmyndigheterna slås samman, och har inte för avsikt att sätta i gång en så stor organisationsreform, säger Fridolin till TT.

Dåligt samarbete

Uppdraget till utredningen var att hitta en modell där skolmyndigheterna inte kommer med olika budskap, eller överlappar varandra. Utredaren Kerstin Hultgren föreslog därför att nya Skolmyndigheten skulle ersätta det stöttande Skolverket och den granskande Skolinspektionen. Samarbetet mellan dessa två har inte fungerat så bra, enligt utredningen.
Men idén om en ny stormyndighet läggs alltså åt sidan direkt.
Det är tydligt att samverkan mellan myndigheterna måste öka. Men vi landar i att detta inte kräver att man är samma myndighet, säger Fridolin.

Samsyn

Han säger också att det är viktigt med en bred samsyn om skolmyndigheterna. Till saken hör att Skolinspektionen bildades under Alliansregeringens tid.
Jag kommer efter valet att sitta ned med företrädare för oppositionen för att förankra hur vi genomför regionaliseringen av skolmyndigheterna. Det jag hör från borgerliga företrädare är att de delar uppfattningen att vi ska ha en nära regional struktur och att skolmyndigheterna – Skolverket och Skolinspektionen – måste samverka mer, säger Fridolin.
I dag har Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten regionkontor ute i landet, medan Skolverket inte har det. Utredningen föreslår tio regionkontor, i Luleå, Umeå, Härnösand, Uppsala, Örebro, Stockholm, Linköping, Göteborg, Kalmar och Lund. Om ortsförslagen behålls innebär det att Luleå, Uppsala och Kalmar får nya kontor. På de andra orterna finns antingen Skolinspektionen eller Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Fakta: Utredningens förslag

Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten läggs ned. (Regeringen säger nej.)
Två nya myndigheter bildas: Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet. (Regeringen säger nej till Skolmyndigheten. Har ej tagit ställning vad gäller Institutet för professioner i skolväsendet.
Skolmyndigheten får huvudkontor i Stockholm samt tio regionkontor. (Regeringen vill se nuvarande myndigheter regionalt representerade ute i landet.)
Regionkontoren föreslås ligga i Luleå (ny), Umeå, Härnösand, Uppsala (ny), Örebro, Stockholm, Linköping, Göteborg, Kalmar (ny) och Lund. Regionkontor på tre nya orter, jämfört med i dag.
De åtta specialskolor som i dag drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten får kommunala huvudmän. (Regeringen vill behålla Specialpedagogiska skolmyndigheten.)
Även Sameskolstyrelsen läggs ned. Ny huvudman för sameskolorna blir Sametinget.
Skolforskningsinstitutet och Skolväsendets överklagandenämnd blir kvar.
Källa: Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola (SOU 2018:41)
TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV