Radar · Nyheter

Förarlösa bussar testas i Mölndal

Autonoma minibussar som kommer när resenärerna kallar på dem ska få fler Mölndalsbor att resa kollektivt. Det är förhoppningen med ett nytt projektet som företaget Goco och forskningsinstitutet RISE nu inleder med en förstudie. Tanken är att förarlösa bussar ska testas i innovationsklustret Covalley i Mölndal där bland annat företaget Astra Zeneca ligger. Även Mölndals tågstation kommer att ligga i anslutning till rutterna. Förstudien ska vara klar till hösten.
Sedan tidigare testas förarlösa bussar på Chalmersområdet och inom kort även på Lindholmen. Samtliga tre områden bedöms särskilt lämpliga för denna typ av mindre och långsamtgående autonom kollektivtrafik.