Radar · Nyheter

Anpassad styrketräning bra mot fibromyalgi

Individuellt anpassad styrketräning, till en början med mycket låg belastning, har visat sig hjälpa de flesta patienter med fibromyalgi.

Styrketräning har ansetts vara nästan omöjligt för personer med sjukdomen fibromyalgi. Men med rätt stöd och övningar som anpassats till individen kan styrketräning ge patienterna betydligt bättre hälsa, visar ny forskning.

Fibromyalgi drabbar framförallt, i nio fall av tio, kvinnor. Styrketräning har ofta sagts vara en omöjlig behandling för dem, eftersom träningen bara orsakar mer smärta.

Men nu visar forskning av fysioterapeuten Anette Larsson vid Sahlgrenska akademin att det inte stämmer. 130 kvinnor med fibromyalgi lottades till två ungefär jämnstora grupper. Den ena gruppen fick personanpassad styrketräning, medan den andra använde mer traditionella avspänningsövningar.

För gruppen som styrketränade noterades allmänt sett förbättringar av nästan allt. De fick högre muskelstyrka, mindre smärtor, större tålighet mot smärta och bättre livskvalitet. Fem kvinnor upplevde dock ökad smärta och avbröt styrketräningen.

En viktig del i träningen var att börja med väldigt låg, individuellt utprovad belastning. Patienternas styrka i olika muskler varierade stort.
”Kvinnorna behöver stöd för att kunna välja rätt övningar och rätt belastning”, säger Anette Larsson i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.

Fakta: Fibromyalgi

• Fibromyalgi är en sjukdom, eller en kombination av symtom, vars orsak fortfarande är okänd.
• Man tror att ergonomiska faktorer, psykiska spänningar och sömnproblem bidrar till att symtomen utvecklas.
• De drabbade känner smärta i leder, smärta i muskler nära leder, och stelhet. • De blir också snabbt uttröttade, fysiskt eller psykiskt. Huvudvärk, yrsel och en känsla av köld tillkommer ofta.
• Fibromyalgi uppträder oftast utan någon annan, samtidig sjukdom. Den kan dock förekomma tillsammans med diabetes, reumatisk sjukdom eller sjukdom i sköldkörteln.
• I studien vid Sahlgrenska akademin i Göteborg gjorde även gruppen som inte styrketränade vissa framsteg, men inte lika stora.

Källor: NE, Sahlgrenska akademin

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV