Radar · Nyheter

Liberalerna vill sälja Göteborg energi för att finansiera kollektivtrafik

Liberalerna i Göteborg vill sälja delar av kommunens ägande i Göteborg energi för att finansiera satsningar i kollektivtrafiken. Miljöpartiet är kritiska till finansieringslösningen.

Syre Göteborg har tidigare skrivit om Göteborg och kranskommunernas målbild för kollektivtrafiken, den så kallade Målbild Koll2035 som drar upp riktlinjerna för utbyggnaden av kollektivtrafiken till år 2035 i Göteborgsområdet. Totalt handlar det om satsningar för 25 miljarder, varav staten har åtagit sig att finansiera 7 miljarder. Resterande finns ännu inte budgeterat, även om kommunstyrelsen har godkänt själva planen.  Detta är bakgrunden till Liberalernas utspel som alltså går ut på att sälja stora delar av det helägda bolaget Göteborgs energi.

– Den finansieringsplan som vi vill se kommer möjliggöra att hela stadsbanan och koncept med Citybuss och spårväg byggs ut inom åtta år. Göteborg behöver höja ambitionen och genom att avyttra delar av den kommunala bolagssfären kan vi göra nödvändiga satsningar på kollektivtrafiken men även öka byggandet i attraktiva lägen nära stationer och hållplatser, säger Helene Odenjung (L) kommunalråd i ett pressmeddelande.

De föreslår även att delar av kommunägda Higabs bestånd av kommersiella fastigheter ska säljas. Miljöpartiet är kritiska till att koppla kollektivtrafikssatsningarna till specifika försäljningar på det sättet.

– Det är inte så lätt och fiffigt att sälja av grejer för att finansiera i infrastruktur, man får ju tänka på att Göteborg energi genererar överskott för staden varje år. Det blir dumt i längden att sälja delar av bolaget. Tittar man få Higabs fastigheter, då säljer man ju lönsamma fastigheter och tappar stora intäkter, säger Ulf Kamne (mp) till GP.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV