Radar · Nyheter

Länsstyrelser får ansvar för djurärenden

Den 1 juni tar länsstyrelserna i hela landet över djuransvaret från polisen. Länsstyrelserna ska alltså till exempel ha huvudansvaret för att transportera, sälja och låta avliva omhändertagna djur.

Den största utmaningen är hur personalen kommer att tas emot när de åker för att hämta djur, anser Marcus Björklund, chef för djurskydds- och veterinärenheten på Länsstyrelsen i Skåne.

Där är en viss respekt inbyggd i den blå uniformen som polisen har. Vi ser inte att de som vi ska hämta djur hos kommer att respektera våra arbetskläder och vår yrkesroll lika mycket, säger han till Sveriges Radio Kristianstad.

Björklund tror att länsstyrelsen ofta kommer att behöva be polisen om hjälp.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV