Radar · Nyheter

Investeringar i motorväg till Göteborg i regeringens infrastruktursatsning

Fredrik Sandberg/ TT | Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och klimatminister Isabella Lövin (MP) presenterar regeringens plan för vägar, sjöfart och järnväg de närmaste tio åren.

Regeringen presenterar nu vilka vägar, farleder och järnvägar som kommer att byggas eller rustas upp de närmaste tio åren. Totalt investeras 700 miljarder kronor på olika projekt.

– Det är den största järnvägssatsningen i modern tid, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) när han presenterar regeringens nationella plan för infrastrukturen åren 2018–2029.
Totalt omfattar planen satsningar på järnväg, sjöfart och vägar på 700 miljarder kronor. Det handlar både om nybyggnation och upprustning av befintlig infrastruktur.
Utvecklingen av transportsystemen är en mycket viktig del för att klara målet att Sverige ska bli världens första fossilfria land, säger klimatminister Isabella Lövin (MP).

Många projekt

Planen innehåller en mängd olika projekt över hela landet. Bland de större märks Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå, utbyggnad av Sydostlänken, flera investeringar i slussar och farleder och mötessepareringar på vägar med låg säkerhetsstandard, till exempel på E20 mellan Örebro och Göteborg.
125 miljarder kronor satsas på drift och underhåll av järnvägar, 164 miljarder till drift och underhåll av statliga vägar samt 333,5 miljarder till utveckling av transportsystemet.
Planen gäller tiden fram till 2029, och mycket kan hända innan dess, men infrastrukturministern vågar lova att projekten kommer att komma igång.
– Det här kommer att bli av. Och det här är bara början, säger Tomas Eneroth.

Bostäder byggs

– Den nationella planen bidrar också till ett stort antal bostäder, säger Isabella Lövin.
Den så kallade Sverigeförhandlingen har redan tecknat avtal med kommuner i de tre storstadsregionerna om statlig medfinansiering av satsningar på kollektivtrafik och cykling. Kommunerna har å sin sida åtagit sig att bygga drygt 190 000 bostäder.
Det kommer även avsättas pengar för att analysera förutsättningar för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Analysarbetet beräknas pågå mellan 2018 och 2020.
Däremot finns inga beslut i planen om hur det blir med satsningen på nya höghastighetståg. Den frågan förhandlas just nu mellan de rödgröna partierna och allianspartierna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV