Radar · Nyheter

GU-projekt ska odla algbränsle i havet

Göteborgs universitet har fått finansiering för forskning på processer att odla mikroalger storskaligt i havsmiljö, med målet att få fram biobränsle och material som ersätter fossila.

Anna Godhe | Mikroskopiska alger i förstoring 
Anna Godhe | Mikroskopiska alger i förstoring 

– Det visar att det finns stort förtroende för algodling och biomassaproduktion i Sverige trots det kalla klimatet, säger Cornelia Spetea Wiklund, professor vid Göteborgs universitet i en kommentar till anslagsbeslutet.

Forskningsprojektet som är ett samarbete mellan statliga forskningsinstitutet RISE och  Göteborgs universitet finansieras av Energimyndigheten som nu skjuter till 5 miljoner kronor.  Dessa ska gå till att studera processer för att utvinna bioenergi från havsalger. Förhoppningen är bland annat att algbränslet inte innebär lika många andra miljöutmaningar kopplat till sig som andra biobränslen dras med. Forskarna menar att framställningen av algbränsle inte bara kan leda till minskade klimatutsläpp när det ersätter fossilt bränsle, utan till och med bidra till biologisk mångfald vid själva odlingen.

– Vårt koncept bygger på att simulera hur olja bildades för miljontals års sedan och det har testats i industriell miljö med bra resultat. Istället för att försöka kompensera en hög energiförbrukning med hög produktion så försöker vi minimera energiförbrukningen och utnyttja naturliga processer för skörd, säger Susanne Ekendahl, forskare i alggruppen på RISE.

Processen som tidigare utvecklats av RISE för sötvatten ska nu anpassas för havsvatten. En av fördelarna med att odla i havet är att det tar några landarealer i anspråk, och därmed inte konkurrerar med odling av livsmedel på samma sätt som vissa andra biobränslen kan göra. Om forskarna lyckas med att använda havsvatten processen har de även undkommit en annan miljöutmaning, nämligen sötvattenanvändning.

– Om havsvatten kan återanvändas kan vattenförbrukningsfotavtrycket minska,  säger Cornelia Spetea Wiklund.