Radar · Nyheter

Del av hamnkonflikten inte olaglig

Arbetsdomstolen slår fast att varken hamnarbetarna eller hamnen gjorde olagliga åtgärder under hamnkonflikten i januari. Det skriver Svt Nyheter Väst.

Det handlar om 5 hamnarbetare, tillhörande Hamnarbetarförbundet, som lade ned arbetet i Göteborgs hamn i 30 minuter den 26 januari 2017. Detta fick de sedan avdrag för i sin lön av arbetsgivaren.

Anledningen är att det inte finns något kollektivavtal mellan fackförbundet och arbetsgivaren, vilket gör att de inte berörs av fredsplikten.

Hamnarbetarförbundet och Svenska Hamnar har stämt varandra för åtgärderna, men ingen part har alltså gjort något fel.

Regeringen ska under juni månad presentera utredningen som ska se närmare på om strejkrätten ska förändras. Arbetsgivarens linje är att de det ska råda fredsplikt för alla anställda om det finns ett kollektivavtal med ett fackförbund, även om inte alla anställda är medlemmar i detta fack.

Ingemar Tigerberg