Energi

Tjänst för ökad tillgänglighet prisas

Göteborgs stads app Anmäl hinder ska öka tillgängligheten i den offentliga miljön.

Göteborgs stads app Anmäl hinder får Sveriges kommuner och landstings pris Guldlänken 2018. Via appen kan vem som helst rapportera hinder i den offentliga miljön som gör det besvärligt att ta sig fram, till exempel höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning.