Radar

MP vill gå i bräschen för CCS-teknik

I samband med att världens första konferens om negativa utsläpp arrangerades på Chalmers kom Miljöpartiet med ett utspel om att Göteborg borde gå i frontlinjen för teknik för koldioxidlagring (CCS).

– Det har redan gått för långt. Vi har kommit till det skedet då det inte räcker att minska utsläppen, vi måste även ta bort de utsläpp som redan släppts ut. Att få till negativa utsläpp har blivit livsnödvändigt, säger Ulf Kamne, kommunalråd för Miljöpartiet.

Partiet föreslår att Renovas avfallsförbränningsanläggning ska förses med teknik för koldioxidinfångning och att denna sedan ska pumpas ner i hålrum under mark. En liknande teknisk lösning har testats vid Oslos kraftvärmeverk. Miljöpartiet hänvisar till stadens utredning Fossilfritt Göteborg – vad krävs? som visar att klimatutsläppen i Göteborg behöver vara nere på noll redan år 2030 för att därefter vara negativa. Det kräver enligt utredningen CCS-teknik.

Miljöpartiet vill att tekniken ska testas redan nästa år med målet att vara på plats löpande från år 2020. Moderaterna och Liberalerna är mycket skeptiska och befarar att det kommer att kosta Göteborgs skattebetalare miljardbelopp, likt den nedlagda Gobigas-anläggningen.

– Jag tycker att man ska lära sig av det misstag Gobigas var. Det oroar mig att man inte är mer aktsam med skattebetalarnas pengar, det kan inte vara en lekstuga med kommunala bolag, säger Axel Darvik (L), andre vice ordförande i miljö- och klimatnämnden till GP.

CCS-tekniken är kontroversiell. Motståndarna menar bland annat att tekniken bereder väg för fortsatta utsläpp och att samhället istället bör satsa mer på att minska utsläppen. Men enligt Ulf Kamne (MP) är detta en onödigt uppbyggd motsättning.

– Hela Göteborg måste ställa om alla verksamheter, flyga mindre, byta ut bränslen, satsa på mer förnybar energi och bygga mer fossilfritt – allt det där – men mer radikala åtgärder måste till. Vi måste även ta bort koldioxid som släpps ut. Tekniken finns, det går, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV