Radar

MP: Moderaterna ville censurera klimatrapport

Ett av förslagen i rapporten var att Göteborg kommunala verksamheter skulle gå över till enbart vegetarisk kost.

Moderaterna ville stryka delar av innehållet i en rapport som tagits fram av miljöförvaltningen i Göteborg om vad som krävs för att nå klimatmålen. Det hävdar Miljöpartiet, men Moderaterna vill inte känna igen i sig i påståendet.

– Det är helt absurt. Att censurera en rapport som tagits fram av Göteborgs stads miljöexperter kan man bara inte göra, oavsett vad man tycker om innehållet. Det visar att de inte förstått vidden av klimatproblemen, säger Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen i ett pressmeddelande.

Det handlar om rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs? som beskriver vilka åtgärder som krävs för att staden ska kunna minska utsläppen i enlighet med 1,5-gradersmålet från Parisavtalet. Rapporten innehåller 83 punkter för att minska stadens utsläpp inom allt från trafik till mat och byggande. Men några av åtgärderna ansågs kontroversiella av moderaterna som föreslog att de skulle strykas från rapporten på miljö- och klimatnämndens möte. Åtminstone om man ska tro Miljöpartiet. För det är inte en bild som moderaterna inte delar.

– Nä, det känner jag inte igen. Vi har ju ett miljöprogram som vi reviderar. Jag minns inte om det fanns sådana punkter och vilka vi skulle hantera, säger Mats Brodefors som sitter i miljö- och klimatnämnden för Moderaterna.

Han vill heller inte kommentera innehållet i rapporten, vad Moderaterna anser om innehållet, utan hänvisar istället till Axel Darvik som representerar ett annat parti – Liberalerna.

– Moderaterna kör huvudet i sanden och ignorerar forskning och expertis. De skriver ofta under vackra måldokument, de inser också att vi måste agera mot klimathotet. Men så fort det blir konkret handling backar de ur och vill ta bort alla åtgärder som kan minska klimathotet, kommenterar Ulf Kamne (MP).

Det går inte att utläsa från mötesprotokollet vad som yppades i frågan, mer än att rapporten godkändes för att gå ut på remiss. Göteborg stad har 12 lokala miljömål som hittills visat sig svåra att nå, vilket liknar utvecklingen i hela Sverige. ”Begränsad klimatpåverkan” är ett av målen som Göteborg tidigt konkretiserade genom ett särskilt klimatstrategiskt program som antogs år 2014. Parisavtalet tillkom efteråt och sätter ett än mer ambitiöst mål där ambitionen är 1,5 graders temperaturhöjning.

Åtgärdsförslag

Urval av de 83 åtgärdsförslagen från rapporten Fossilfritt Göteborg – vad krävs?
Endast vegetarisk mat i kommunala verksamheter
Höjda parkeringsavgifter
Slut för flygfrämjande satsningar
Solceller på kommunala fastigheter och mark
Fossifria drivmedel i stadens transporttjänster

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV