Radar

Göteborg nära nå bostadsmål

Nya bostäder blir klara snabbare än tidigare i Göteborg.

Göteborg har kommit långt i målet att bygga 7 000 extra bostäder till 400-årsjubileet år 2021. Det menar en forskarrapport som följer arbetet. Detaljplanerna för samtliga bostäder är nu godkända, vilket har gått snabbare än tidigare byggnationer. Enligt följeforskningsrapporten har genomsnittstiden för varje detaljplan varit 20 månader istället för 30 månader som det brukar ta.

Detta resultat tillskrivs en ny arbetsmetod där Göteborgs stad och byggaktörerna arbetar med flera moment samtidigt. Fastighetsindelningen har gjorts tidigt och bygglovsprocessen påbörjats parallellt med planarbetet. Både byggnader och gator har projekteras innan byggloven har varit klara.