Radar · Nyheter

Skärpta regler för vedspis skjuts fram

Magnus Hjalmarson Neideman/Svd/TT | Gamla vedspisar får inte installeras i nya hus.

Vänner av gamla vedspisar får respit fram till nästa år. Boverket förlänger övergångsperioden fram till de skärpta vedspisreglerna träder i kraft, från 1 juli nu i sommar till 1 januari 2019.

De nya reglerna går ut på att äldre vedspisar och braskaminer inte längre får nyinstalleras i nya hus eftersom de inte lever upp till skärpta krav på förbränning och utsläppshalter. Men regelskärpningen väckte massor av frågor, inte minst i Facebookgruppen ”Vedspisupproret” med mer än 18 000 medlemmar.

Boverket förtydligade sin vägledning i våras, men väljer nu också att skjuta på ikraftträdandet. ”För att nu ge kommuner och konsumenter möjlighet att dels ta del av den fördjupade vägledningen, dels till omställning planerar Boverket nu att förlänga övergångsperioden”. Beslutet planeras att ta i juni.