Radar · Nyheter

Mindre lösningsmedel i målarfärg

Henrik Montgomery/TT | Målarjobbet har blivit mindre giftigt.

Målarfärgerna har blivit allt mindre giftiga på senare år, rapporterar Vetenskapsradion. Vid sekelskiftet innehöll 70 procent av utomhusfärgerna i Sverige giftiga lösningsmedel – i dag är siffran bara 10 procent.

– Det är en kraftig omvälvning och trevligare att hantera för en målare som slipper att utsättas för giftiga ämnena som man fick stå ut med förr i tiden, säger Anders Larsson, färgforskare på forskningsinstitutet Rise, till radion.

Dagens målare använder främst vanligt vatten istället för thinner när de tvättar penslar eller blandar färger. Detta eftersom ökade krav på miljö och hälsa har lett till att nya färgtyper utvecklats. I dag är 90 procent av utomhusfärgerna vattenbaserade, jämfört med bara 30 procent år 2000.

Nya regler från EU kommer också ställa krav på ännu lägre halter av giftiga ämnen i färger de närmsta åren , enligt Larsson.