Radar · Nyheter

Klimatforskare från USA kan få jobb i Sverige

Adam Wrafter/SvD/TT | Klimatminister Isabella Lövin och regeringen inrättar ett gästforskningsprogram för amerikanska miljö- och klimatforskare.

Amerikanska klimat- och miljöforskare erbjuds forskningsplatser i Sverige. Detta med anledning av USA:s kraftiga nedskärningar inom klimatområdet, som ytterst är ett beslut från president Donald Trump, rapporterar Dagens Nyheter.

– Vi ser med oro på att den amerikanska administrationen har nedprioriterat klimat kraftigt och planerar att skära ner på klimatforskning och klimatövervakning. Därför vill vi bjuda in ett antal klimatforskare att komma till Sverige en tid och bidra till forskningen här, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) till tidningen.

Vetenskapsrådet, Formas och Energimyndigheten får i uppdrag att inrätta ett gästforskningsprogram som ska gälla i minst tre år.

Nya pengar satsas inte utan programmet ska finansieras inom myndigheternas anslag.

För ett år sedan lanserade Frankrikes president Emmanuel Macron ett projekt under namnet ”Gör planeten fantastisk igen” där han bjöd in amerikanska klimatforskare till landet.