Radar · Nyheter

Cykelhus på gång i Göteborg

Trafikkontoret Göteborgs stad | En tidig illustration av det nya cykelparkeringshuset vid Gamlestadstorg, som ska stå färdigt om drygt ett och ett halvt år.

För att få fler att cykla i Göteborg ska det byggas särskilda cykelparkeringshus på flera platser i staden. Det första kommer att uppföras i Gamlestaden och stå färdigt till årsskiftet 2019/2020.

Trafiknämnden i Göteborgs stad har beslutat att det ska byggas cykelparkeringshus på flera platser i staden. Staden har som mål att cyklandet ska tredubblas till år 2025 och idag finns det inte tillräckligt med cykelparkeringar för att möta ett sådant ökat behov. Med de nya parkeringshusen vill man också göra det enklare för framför allt pendlare att kombinera resor med cykel och kollektivtrafik.

Det första parkeringshuset kommer att uppföras vid Gamlestadens resecentrum. Det ska bli tre våningar högt och ha plats för 700 cyklar samt specialcyklar såsom lådcyklar och cyklar med släpkärror.

Extra säker parkering

Idag finns tre typer av cykelparkeringar i Göteborgs stads cykelprogram: korttidsparkering, långtidsparkering och natt-/ säkerhetsparkering, som ska uppfylla olika funktionskrav gällande till exempel plats, tillgänglighet, säkerhet och väderskydd.

Cykelhuset i Gamlestaden ska bli den första parkeringen som klassas som natt-/ säkerhetsparkering, vilket innebär att det ska vara säkert att lämna sin cykel både över natten och under en längre period. Byggnaden kommer att vara upplyst, kameraövervakad och ha en fasad som man kan se både in och ut igenom.

Parkeringshuset kommer att kosta omkring 25 miljoner och finansieras via stadens investeringsplan för cykelsatsningar. Enligt planen ska det vara färdigt omkring årsskiftet 2019/2020.

Fler planeras

Så småningom ska även Västlänkens tre stationer vid Centralstationen, Haga och Korsvägen få stora cykelparkeringar över eller under mark. Planeringen är igång, men vad Syre Göteborg erfar finns det ännu inget datum då dessa stationer ska stå färdiga.

Tidigare fanns planer på ett helautomatiskt cykelparkeringstorn på Drottningtorget. Detta projekt lades dock på is efter att man insett att det var en dyrare och mer komplex byggprocess än väntat. Istället ska staden försöka få till fler parkeringar på området och undersöker även möjligheten att sätta upp ett mindre cykelgarage med extra säkra parkeringar.

“Hela Centralenområdet är under utveckling och i samband med planeringen av Västlänkenstationen och andra planer i området håller vi på att undersöka och planera för fler cykelparkeringar, både vanliga och i anläggning. En cykelparkeringsanläggning bör i så fall vara på plats i samband med Västlänkens öppnande 2026/2027.”, skriver Trafikkontoret.