Radar · Nyheter

Nya regler för övervakning med kamera

Tomas Oneborg/TT | Nya regler för kameraövervakning.

Från och med i dag, fredag 25 maj, träder nya regler för kameraövervakning i kraft. Reglerna ändras med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning och innebär stora förändringar. Färre kommer att behöva söka tillstånd för kameraövervakning, samtidigt som kraven skärps på att den som vill bevaka med kamera följer reglerna i dataskyddsförordningen och brottsdatalagen.

Fram till idag har det varit länsstyrelserna som ansvarat för att utfärda tillstånd för kameraövervakning, en uppgift som hädanefter kommer att ligga hos Datainspektionen.

Den 1 augusti kommer ytterligare nya regelförändringar att ske, i samband med att den nya kamerabevakningslagen börjar gälla.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV