Radar · Nyheter

MP-budget utgår från de globala målen

Miljöpartiet Göteborg | Kommunalråden Ulf Kamne och Karin Pleijel (MP).

Miljöpartiet i Göteborg bygger sitt budgetförslag på FN:s globala hållbarhetsmål. De största satsningarna vill man göra på skola, socialt arbete, klimat och miljö.

När Miljöpartiet i Göteborg presenterade sitt budgetförslag för 2019 i måndags var politikerna flankerade av kuber föreställande symbolerna för FNs globala hållbarhetsmål. I sin budget har partiet tagit avstamp från målen och utifrån dessa tagit fram förslag för Göteborg.

– De globala målen har ett helhetstänk om allt som är viktigt. För att vi ska kunna ta vårt ansvar tycker vi att de målen är bra att utgå ifrån, så att kommunen inte missar något viktigt mål, säger Ulf Kamne i ett pressmeddelande.

Miljöpartiets budget är uppdelad i sex olika paket, där utbildnings- och jämställdhetspaketet är det största med sina 182 miljoner kronor. Man vill bland annat satsa på mindre barngrupper i förskola och fritidshem och på att göra skolor i socioekonomiskt svaga skolor mer attraktiva.

Det sociala paket är det näst största med 108 miljoner kronor. Det innefattar bland annat mer stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer, att stärka avhopparverksamheten och att utöka cykelköken som ett sätt att motverka segregation.

På klimat- och miljöområdena, som fått varsitt paket, föreslår man bland annat att alla nämnder och bolag i Göteborgs stad ska göra en klimatbudget, högre miljökrav vid byggnationer, satsningar på nattåg och tågcharter till Göteborg och att skapa fler naturreservat.

Miljöpartiets budgetsatsningar

• Klimatpaketet 92,5 miljoner
• Miljöpaketet 50 miljoner
• Utbildnings- och jämställdhetspaketet 182 miljoner
• Stadsutvecklingspaketet för hållbara städer 53 mnkr
• Sociala paketet 108 miljoner
• Personal- och näringslivspaketet 46 miljoner
Källa: Miljöpartiet i Göteborg