Radar · Nyheter

Göteborg bäst på naturvård av storstäderna i ny rankning

Kim Richter | Axlemossen i naturreservatet Änggårdsbergen, ett av Göteborgs mest populära naturområden.

Naturskyddsföreningen har för andra gången rankat hur bra Sveriges kommuner är på naturvård. Göteborg hamnar strax utanför topp tio och är bäst av de tre storstadskommunerna.

Nyligen presenterade Naturskyddsföreningen sin rankning över hur bra – eller dåliga – svenska kommuner är på att skydda, vårda och förvalta värdefulla områden. Göteborg hamnar på en delad elfte plats med 43 poäng av 55,5 möjliga. Bland de tre storstäderna ligger man i topp, strax före Stockholm.

Klara Jansson, miljöutredare på miljöförvaltningen, lyfter fram stadens skogspolicy som en av Göteborgs största styrkor.

– Den är anpassad för att fungera i en storstad. Då är inte timmer och massaved det viktiga, utan de rekreativa värdena. Skogen ska vara till för Göteborgs invånare och det är väldigt tydligt i policyn.

Det finns också bra strategiska dokument som talar om hur man ska arbeta med naturvård i Göteborg, säger hon.

– Vi har en bra grund för att göra ett bra arbete.

Göteborgs stora utmaning hänger ihop med den intensiva exploateringen av staden som pågår just nu.

– Med all den exploatering som sker ska vi också skapa miljöer som människor ska vilja leva i framöver. Vi måste i ett tidigare skede väga in värdet av ekosystemtjänster och hur det gröna och blå påverkar livskvaliteten, säger Klara Jansson.

I sin rapport konstaterar Naturskyddsföreningen att flera kommuner visar upp fina poäng, men att det fortfarande finns mycket övrigt att önska när det gäller naturvård runt om i landet. Nära hälften av de kommunerna i enkäten åt inte ens upp till halva totalpoängen. Föreningens analys är att det delvis kan förklaras av kunskaps- och resursbrist samt otillräcklig lagstiftning, men att det framför allt handlar om en bristande politisk vilja att prioritera naturvård i kommunerna.

Rankningen bygger på en stor enkät som skickades ut till samtliga kommuner i januari i år och som besvarades av 210 av landets 290 kommuner. Frågorna rör till exempel skyddade områden, strandskydd, skolelevers tillgång till naturen och hur många personer som arbetar med naturvårdsfrågor i kommunen.

Den bästa naturvårdskommunen i Sverige är Huddinge i Stockholms län, som kammar hem 53 poäng. I botten ligger Krokom i Jämtlands län med 4,5 poäng.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV