Radar · Nyheter

Bättre vägar och fler fritidsplatser i S-budget

Under veckan presenterade Socialdemokraterna i Göteborg sitt budgetförslag för 2019. Man lägger lägger bland annat krut på vägnät, personalfrågor och fritidsplatser. Satsningar på miljö och klimat lyser dock med sin frånvaro.

I tisdags presenterade Socialdemokraterna i Göteborg den budget som man går till val på i höst. Enligt partiet är det en satsning på ett ”tryggt och jämlikt Göteborg”.

Den största budgetposten, nästan 200 miljoner kronor, återfinns på trafikområdet. Vägnätet ska förbättras genom en särskild underhållssatsning på både cykel-, gång- och bilvägar.

Nästan 65 miljoner kronor ska läggas på personal och arbetsmarknad. Bland annat vill man sänka heltidsmåttet för nattarbete i välfärdsyrkena från 35,5 till 33 timmar. Detta ska både ge personalen mer tid till återhämtning och öka kvaliteten i verksamheten.

Man vill även genomföra ett låglönelyft för de sämst betalda yrkesgrupperna så som vårdbiträden och lokalvårdare.

Nästan lika stor är posten förskola och skola, där 60 miljoner ska satsas på fritidshemmen: även barn till föräldralediga och arbetssökande ska kunna gå på fritids, och barn till nyanlända ska erbjudas plats utan avgift.

Bland de mindre satsningarna i budgeten finns bland annat betalda arbetskläder till anställda i Göteborgs stad (4 miljoner), lokala trygghetsvärdar (2 miljoner) och att synliggöra stadens offentliga konst (1 miljon).

I budgeten skriver Socialdemokraterna att ”för att nå de globala klimatmålen krävs kraftfulla åtgärder på lokal nivå” och ”Göteborg ska vara en föregångare inom miljöområdet”. Trots det rör inte en enda av budgetsatsningarna specifikt klimat eller miljö. Syre Göteborg kommer att fördjupa sig i detta inom kort.

Socialdemokraternas budgetsatsningar

• Trygghet 27 miljoner
• Förskola och skola 60 miljoner
• Personal och arbetsmarknad 64,5 miljoner
• Jämlikhet 11 miljoner
• Idrott & förening 22 miljoner
• Trafik 2,5 + 195 miljoner
• Näringsliv 4 miljoner
Källa: Socialdemokraterna Göteborg

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV