Radar · Nyheter

Skatt på vind- och vattenkraft kan stanna lokalt

Fredrik Sandberg/TT | Flera av Sveriges riksdagspartier vill låta värdet av naturtillgångar stanna kvar lokalt i större utsträckning.

Miljöpartiet föreslår att fastighetsskatten för vattenkraften och vindkraften ska tillfalla de regioner och kommuner där den produceras.
Även Centern och Vänsterpartiet förordar liknande åtgärder. Statsminister Stefan Löfven vill inte stänga dörren.

Förslagen presenteras på årets upplaga av Landsbygdsriksdagen som pågår i Örnsköldsvik.

– Det är en stor investering och förändring för att se till att lite av de stora värden som skapas när vi ställer om till ett hundra procent förnybart energisystem också stannar i de bygder där de skapas, säger språkröret Gustav Fridolin (MP).

Många andra länder har i dag redan detta system och såväl OECD som kraftbolagen har efterfrågat ett sådant system, framhåller han. MP vill därför att fastighetsskatten för vattenkraft ska tillfalla respektive region och fastighetsskatten för vindkraften till de aktuella kommunerna. För vattenkraften handlar det om cirka 1 miljard kronor i slutet av nästa mandatperiod och en kvarts miljard för vindkraften.

M emot

Frågan kom också upp under partiledardebatten på Landsbygdsriksdagen. Centerpartiet och Vänsterpartiet förordar också, om än med olika metoder, att värdet från naturtillgångar ska tillkomma orterna där de finns. Statsminister Stefan Löfven vill inte stänga dörren.

– Vi ska titta på det. Men gör kalkylen. Tänk på de glesbygdskommuner som inte har några naturtillgångar. Det får inte drabba dem, säger han.

Moderatledaren Ulf Kristersson tror däremot inte på förslaget.

– Vi har inte haft den traditionen att vi geografiskt öronmärker intäkter. Jag är inte säker på att det är rätt väg att gå, det finns andra sätt för staten att överföra ekonomiska resurser, säger han.

S vill luckra upp strandskyddet

Landsbygdsriksdagen inleddes med ett tal av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Han avslöjade då nyheten att Socialdemokraterna vill luckra upp strandskyddet.

– Det här är jätteviktigt för att få en bra utveckling på landsbygden, säger han till TT.

– Jag har under min Sverigeresa besökt snart alla landsbygdskommuner, och det finns en fråga som har kommit upp i varenda kommun, och det är byggande i strandnära lägen. Det visar sig att lagstiftningen som den förra regeringen införde inte fungerar i praktiken. Framför allt inte i Norrlands inland, delar av Mellansverige och södra Sverige i landsbygdskommunerna, säger Sven-Erik Bucht.

Beskedet innebär en omsvängning. När regeringen skrev direktiven till landsbygdsdelegationen sade man uttryckligen att strandskyddet inte skulle beröras.

I fredags föreslog Centern att det generella strandskyddet helt ska avskaffas med undantag för områden med stora naturvärden.

Skriva av studielån

Sven-Erik Bucht avslöjade också att regeringen för närvarande tittar på förslaget att man ska kunna skriva av studielånen, om man flyttar till vissa glesbygdsorter.

– Vi tittar på den norska modellen med den möjligheten. Men det räcker inte. Vi tittar på hela frågan om kompetensförsörjningen. Det är en fråga som kommer upp varje gång jag träffar företag ute i landet, säger Bucht.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV