Radar · Nyheter

Nya besiktningsregler får kritik

Pontus Lundahl/TT | Transportstyrelsens nya regler för besiktning innebär också ändrade regler för utsläppsmätning.

I söndags trädde Transportstyrelsens nya regler vid bilbesiktning i kraft, vilket också medför förändringar för utsläppsmätning. De nya reglerna kritiseras av Naturvårdsverket och besiktningsbranschen.

För att anpassa svensk lagstiftning för avgasutsläpp efter gällande EU-direktiv har Transportstyrelsen genomfört en rad regeländringar som trädde i kraft i söndags. Bland annat ersätts det så kallade skyltvärdet som anger utsläppsnivåer, som är specifikt för varje fordonsmodell, med generella gränsvärden som ofta är många gånger högre.

Från Naturvårdsverkets sida välkomnar man att bilar nu måste genomgå avgasmätning, utöver tidigare bestämd OBD-kontroll som innebär att ett elektriskt instrument kopplas till bilen.

– Men det vi vänder oss emot är de föreslagna höjningarna för kolmonoxid och kolväten för bensinbilar. Vi hade snarare sett en skärpning, eller att de åtminstone borde ligga kvar på samma nivå. Vi har inte sett några hållbara motiv för att höja gränsvärdena, säger Leif Holmberg, enhetschef vid Naturvårdsverket.

"Tamare gränsvärden"

Inom besiktningsbranschen är man också oförstående till att Transportstyrelsen inför de högre gränsvärdena.

– Intentionen med besiktningsdirektivet var att höja lägstanivån i Europa. Men i Sverige gjorde man precis tvärtom, här har man gjort tamare gränsvärden än tidigare, säger Tord Fornander, ordförande för besiktningsbranschens organisation Swetic.

Anders Gunneriusson, senior rådgivare på Transportstyrelsen, påpekar att besiktningsbranschens motsättning mot att fastslå utsläpp genom avgasmätning kan hänga ihop med att det innebär merjobb, eftersom de numera kommer behöva varmköra bilarna.

– Det tidigare arbetsförfarandet, när man bara pluggade in en OBD-läsare och läste av koder, var betydligt enklare. Men vi menar att det blir mer rättssäkert så här.

Skyltvärden för låga

Att Transportstyrelsen inför avgasmätning som krav hänger ihop med att de skyltvärden, som biltillverkarna själva angivit, många gånger är så låga att de faktiska utsläppen skulle överskridas vid en verklig mätning.

– Skulle vi tillåta att man använder skyltvärdet, då blir det problem med toleranserna under avgasmätning, säger Anders Gunneriusson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV