Zoom

Missvisande skyltar nytt vapen i striden om Änggårdsbergen

Rickard Petersson | I Mölndal har kommunen satt upp skyltar om cykelförbud i Änggården, trots at det är tillåtet.

Den pyrande konflikten om mountainbike-cyklisters tillgång till de stadsnära skogarna fick i veckan nytt bränsle när Mölndals kommun satte upp skyltar om cykelförbud i anslutning till naturreservatet, trots att det är tillåtet.

Skyltarna med en överkryssad cykel och moped noterades av cyklister i början av veckan. Plötsligt var det, enligt skyltningen, inte tillåtet att cykla i Änggårdens naturreservat längre, trots att det på Mölndals kommuns och Länsstyrelsens hemsida står att det är tillåtet. Edvin Mellergård, stigvårdsrepresentant för föreningen Göteborgs stigcyklister är en av de som reagerat på det udda förfarandet.

–  De själva säger att skyltarna är en markering mot cyklister men att de ska ta bort dem. Det är självklart problematiskt och har gjort många cyklister rädda och uppretade. Det främjar inte samarbete mellan olika grupper, säger han.

Syre Göteborg har sökt ansvariga på Mölndals kommun men inte lyckats nå dem ännu.

Sedan några år tillbaka har det pågått en konflikt mellan Mountainbike-cyklister och promenerande i framförallt Änggårdsbergen och Delsjöområdet. Det ökade intresset för cykling och löpning i terräng bidrar till den ökade trängseln i skogarna. I stora delar av Änggårdsbergen har Botaniska trädgåren Arboretet (trädplantering) som de är rädda om.  Cykelmotståndet samlas kring uppfattningen om att de grova däcken förstör och river upp i skogen samt att vissa cyklister inte visar hänsyn när de far fram i hög hastighet.

– Vi är ett par tusen mountainbike-cyklister i Göteborg i dag. Vi behöver jobba med stigvård och dialog. Det handlar till exempel om att sätta upp skyltar om att det är tillåtet men också vad som förväntas av en som cyklist, beskriver Edvin Mellergård.

Enligt Länstyrelsen som har hand om Änggårdens naturreservat är det tillåtet att cykla i enlighet med allemansrätten, men cyklister ska bland annat visa hänsyn för gående som har företräde och det är inte tillåtet att cykla på odlingar. Men det är otydligt var trädodlingarna finns i Änggården vilket gör att till exempel rötter kan bli förstörda av cyklister som cyklar runt ”i god tro”.

Just nu håller Länsstyrelsen på med en översyn av reglerna i naturreservatet. Botaniska trädgårdens linje är att Arboretet ska omfattas av ett tydligt cykelförbud, vilket skulle innebära ett område som sträcker sig över stora delar av de norra delarna av Änggårdsbergen och hör till Göteborgs kommun.

– Det handlar inte om att förbjuda cykling generellt. Det handlar om att få cykla på utpekade leder, beskriver Agneta Gren, kommunikatör på Botaniska trädgården.

Men det är en linje som inte alls passar Göteborgs stigcyklister, vars sport just går ut på att cykla fritt och spontant i skogen på småstigar.

– Det tycker vi vore tråkigt. Vissa delar har skyddsvärd natur men framförallt är det en möjlighet att stadens invånare ska få tillgång till riktig natur. Den typen av cykling som vi företräder är stigcykling på naturliga småstigar, inte grusvägar eller byggda stigar. Det får gärna vara stökigt – den tekniska utmaningen är viktig för oss. Både Änggårdsbergen och Delsjöområdet är fantastiska områden, bland de bästa i Sverige. Änggårdsbergen är bland topp tre i Sverige och väldigt nybörjarvänligt, säger Edvin Mellergård.

Länsstyrelsens arbete med de nya reglerna är ännu inte klart men Johan Jannert, chef för enheten för naturskydd menar att de försöker ta alla berörda parter i beaktande.

– VI jobbar med det aktivt och tittar på de föreskrifter som finns i samråd med kommunerna. Det handlar också mycket om förvaltarskapet. Vi har möten även med cykelklubbarna, beskriver  han.

Rickard Petersson | Förbudsskyltarna har förvirrat de som rör sig i Änggårdsbergen och riskerar att förvärra konflikten mellan cyklister och gående menar Göteborgs stigcyklister
Rickard Petersson | Förbudsskyltarna har förvirrat de som rör sig i Änggårdsbergen och riskerar att förvärra konflikten mellan cyklister och gående menar Göteborgs stigcyklister. 
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV