Radar · Nyheter

Förbjudet att elda i Göteborg

Hasse Holmberg/Scanpix | Från och med idag är det förbjudet att elda utomhus i Göteborg och omkringliggande kommuner, med anledning av den långvariga torkan.

Efter en lång period av sol och torka råder det nu eldningsförbud i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum. Det innebär att man inte får elda utomhus eller grilla på marken.

Förbudet gäller från och med tisdag 22 maj klockan 9.00 och tills vidare. Den som bryter mot förbudet riskerar att dömas till böter.

Det här gäller:

– Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.
– När det råder eldningsförbud är det tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade).
– Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.
– Vid övrig eldning görs det ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.
Källa: Göteborgs stad