Radar · Nyheter

Centern vill fasa ut plastartiklar

Pixabay/manfredrichter | Centern vill förbjuda engångsartiklar av plast.

Centerpartiet vill ta krafttag mot användandet av engångsartiklar av plast, genom att fasa ut bland annat plastbestick och sugrör av plast till 2020. Företrädare för svensk besöksnäring anser att tidsfristen är alltför snäv och att branschen dessutom bäst reglerar sig själv.

– Det finns otroligt mycket plast i hav, strandmiljöer och naturen över huvud taget. Det här är fossil plast som inte bryts ner. Att byta ut engångsartiklar är ett väldig bra sätt att börja göra en insats, säger Centerpartiets (C) energi- och klimatpolitiske talesperson Rickard Nordin.

Partiet vill att engångsartiklar som sugrör, bestick, glas och snabbmatsbehållare ska fasas ut till 2020 och ersättas av produkter i exempelvis papper och trä. C menar att den initiala högre kostnaden skulle gynna samhället i längden.

TT: Men 2020, det är om drygt 1,5 år – hinner vi det?

– Ja absolut, det är fullt möjligt. Vi ser redan hur andra länder har börjat och vi ska inte halka efter.

"Orimligt kort tidsgräns"

Frankrike förbjuder engångsartiklar av plast till 2020, och har sedan tidigare ett förbud mot plastpåsar. I Storbritannien diskuteras liknande förbudsplaner. Där har en stor snabbmatskedja också sagt sig vara redo att börja erbjuda papperssugrör, rapporterar CNBC.

I Sverige har regeringen valt en mjukare väg – att låta branschen via egeninitiativ visa vägen till EU:s mål om att vi till 2025 max ska konsumera 40 plastkassar per person. På liknande vis bör branschen också få sköta en eventuell omställning när det gäller engångsartiklar, anser Caroline Strindmar, hållbarhetsstrateg på branschorganisationen för besöksnäring Visita, och understryker att 2020 ligger för nära i tiden.

– Det låter som en orimligt kort tidsgräns för att sätta in ett sådant förbud. I dagsläget finns det inte så väldigt många alternativ till plastprodukter, och det har heller inte gjorts livscykelanalyser på andra material, säger Caroline Strindmar.

Hon anser att en lagstiftning på området är onödig, eftersom branschen enligt henne bäst reglerar en omställning på egen hand.

– Till att börja med måste vi ta reda på vilka material som är mest hållbara, till vilka artiklar. Det arbetet pågår i dag och det borde få fortgå.

"Måste göra något"

Joakim Brodahl, verksamhetschef på stiftelsen Håll Sverige rent, välkomnar dock ett förbud, men hävdar också att man i första hand inte bör leta efter ersättningsmaterial utan ställa frågan om produkten verkligen behövs.

– Det är inte per automatik bra att ersätta med något annat. Det finns säkert fall där plasten ur ett hållbarhetsperspektiv är bättre än ett alternativt material. Först och främst bör man ta bort den onödiga plasten som inte behöver ersättas, säger han och tillägger:

– Vi måste göra något, oavsett om det medför konsekvenser som att man inte får ett sugrör i sin läsk.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV