Radar

Vårdförbundet: Regionen missköter sin personal

Ordförande för Vårdförbundet i Västra Götalandsregionen, Anne Karin Höglund, menar att krisen i vården blir allt värre och varnar för kortsiktiga åtgärder.

Vården i Göteborg är i kris. Bristen på sjuksköterskor och barnmorskor gör sig extra påmind när semesterveckorna närmar sig. Vårdförbundets ordförande i Västra Götalandsregionen, Anne Karin Höglund, riktar skarp kritik mot regionen som hon menar inte värnar om sina anställda.

– År 2012 hade vi en strejk. Nu är vi långt under det man då bedömde som fara för tredje man. Enligt OECD har vi det lägsta antalet vårdplatser och sjuksköterskor per invånare, säger Anne Karin Höglund, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götalandsregionen.

Vården blir allt dyrare i och med att den blir mer tekniskt avancerad och kunskapskrävande, och då hjälper inte de tillskotten som budgeten fått menar Anne Karin.

Även bland barnmorskorna är bristen stor och inför sommare erbjuds barnmorskor på Östra sjukhuset 8 000 kronor för att vänta med att ta ut sin semester. Detta kan tyckas attraktivt, men Anne menar att det kan vara skadligt:

– Vi vill att man ska ha rätt till fyra veckor sammanhängande semester. Många har arbetat hårt och behöver vila. Om du skjuter på din semester till hösten finns risken att det inte är möjligt att ta ut ledigheten då heller.

Utöver rätten till fyra veckors semester menar Anne Karin att det viktigaste är en höjd lön för vårdanställda. En rimlig lön som matchar utbildningen och som kan locka andra att utbilda sig. Hon tycker också att regionen bör satsa stort på att betala för specialistutbildningar för att få mer kompetent personal.

– Lönerna måste dessutom vara rättvisa. Många nyanställda i dag får bättre lön än de som arbetat länge vilket gör att de äldre halkar efter och ser de yngre gå förbi dem i lönestegen. Det gör att många slutar och viktig kompetens försvinner, fortsätter Anne Karin.

Anne Karin vittnar också om att många anställda mår dåligt av stressen och personalbristen.

– De sliter mycket för att kunna ge en god och säker vård. Många går hem och gråter för att det vet att om de hade haft tid hade de kunnat göra sitt arbete bättre. Det är en samvetesstress som sliter väldigt mycket. Man kanske skulle vilja ha patienter kvar för övervakning men tvingas skicka hem dem för tidigt.

Men trots mycket övertid hos personalen tvingas man stänga ner operationssalar för att specialister och nyckelpersoner saknas. Anne menar att regionen har minskat med 240–260 ”årsanställningar” sedan 2013.

Och med stressen i beaktande kan det komma att bli värre framöver. En rekordstor grupp vårdanställda har en så hög stressnivå att det riskerar att bli skadligt. Riskgruppen är så stor att det dessutom påverkar verksamheten, menar Anne.

– Regionen missköter sin personal. Man får inte ledigt när man behöver och lönen är dålig. Personalen värderas inte för det jobb de utför, vilket i slutänden drabbar patienter.

På Drottning Silvias barnsjukhus saknas specialistläkare och på Östra sjukhuset tvingas patienter som ska föda barn dela barnmorska.

– Många säger inte nej till övertid för att de tänker på patienterna och man vill inte lämna sina kollegor i sticket. Men till slut så slutar de, för de orkar inte mer, avslutar Anne Karin.