Radar

Nytt pendelstråk för cyklar invigs

Under tisdagen invigdes en delsträcka av Göteborgs första cykelpendelstråk, den norra halvan av Delsjövägen. Den är en del av den satsning som görs på ett sammanhängande stort cykelpendelstråk i Östra Göteborg. Cykelvägen har fått en ny typ av säkrare cykelöverfarter och en självstation för att kunna pumpa däck, tvätta cykeln och fylla på vatten. Cykelpendelstråk innebär också bredare cykelbanor och att den korsande trafiken har väjningsplikt gentemot cyklisterna.

Trafiknämndens ordförande Shahbaz Kahn invigde den första delsträckan.

Sammanhängande cykelstråk byggs nu från St Sigfrids plan i söder till Munkebäcksmotet i norr och från Redbergsplatsen i väster till Torpagatans ände i öster. Stråken korsar varandra vid Munkebäckstorget. Satsningen är en åtgärd för att tredubbla antalet cyklister och kommunen har avsatt 136,2 miljoner kronor för satsningen.