← Till Tidningen Global
Nyheter

Miljoner djur döda i australiska bränder

En koala får vatten från en brandman i Cudlee Creek i södra Australien.

Bränderna i Australien tros ha dödat miljoner djur. Koalan är ett av de djur som är extra utsatt då de rör sig långsamt och befinner sig högt uppe i träden.

– Den kommer säkert försvinna helt på vissa av de mest drabbade ställena, till och med för en längre tid, säger ekologen Grzegorz Mikusinski.

AUSTRALIEN De omfattade bränderna i Australien som startade i höstas har härjat i ett område på över fyra miljoner hektar, vilket motsvarar storleken av Danmark. Hittills har minst 20 personer omkommit och flera saknas.

Det är inte bara människor och infrastruktur som tar stryk i bränderna, också Australiens djurliv lider stora förluster.

Enligt Australiens miljöminister Sussan Ley befaras 30 procent av de 15 000–28 000 koalor som bor i New South Wales mellersta till norra kustområde ha dött i bränderna, rapporterar the Guardian.

– Koalan är ett speciellt fall. De rör sig sakta och försöker hålla sig högt upp i trädkronorna och går inte gärna på marken. Koalan var länge en hotad art för att sedan sakta ha återhämtat sig under senare år, säger Grzegorz Mikusinski, docent på institutionen för ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Studier från tidigare bränder har visat att koalor har en dödlighet på 60 procent vid brand i sina habitat.

"Inte längre finns"

Bilder och videor från djur som desperat söker efter vatten i pooler och från människor har spridits i sociala medier. Tracy Burgess, volontär för djurskyddsorganisationen Wires, säger till Reuters att de inte får in så många skadade djur som de förväntat sig.

– Vi är rädda att det har att göra med att de inte längre finns kvar, säger hon.
Wires brukar i vanliga fall avråda från att ge mat och vatten till vilda djur, men de har ändrat sina rekommendationer och uppmuntrar nu i stället till att hjälpa de drabbade djuren.

Liten population

Redan före bränderna var populationen av flera av Australiens djur lägre än vanligt. Detta efter nästan två decennier av ett torrare klimat i landets södra delar, vilket gör att platser där djuren kan söka skydd har minskat dramatiskt.

Studier som analyserat perioden mellan 1970 och 2010 har visat att antalet dagar som man i Australien kallar för ”fire weather” har ökat markant. En längre torka ökar riskerna för så kallad kronbrand som drabbar djur som lever i skogen betydligt mer. Det är den typen av bränder som nu pågår på de flesta håll i Australien. Kronbrand sprider sig snabbt och kan ta sig över hinder i terrängen.

Allmänt är de flesta djur anpassade för att klara bränder ganska bra. Men vissa arter är mer sårbara än andra och efter en brand kommer en andra svår prövning, en våg med svält, som riskerar att slå hårdare mot en del arter.

– Nuvarande situation är extrem och dödligheten och återhämtning av ekosystem kommer ta längre tid än vanligt, säger Mikusinski.

Ändring i ekosystemet

Han framhåller att när väl bränderna är över så kan det resultera i en svacka hos flera arter, både på lokal nivå och i vissa fall på nationell nivå.

– En majoritet av arterna kommer att kunna återkolonisera sig. Men hur många år det tar beror på arternas ekologiska egenskaper. Och det kommer bli en ändring i ekosystemet, men hur långvarig den kommer att vara är svårt att svara på, säger Mikusinski.

Den australiska naturen är hem åt en mängd hotade djur och växter. Flera djurräddningsgrupper har fått ett stort stöd för arbetet med att rädda de australiska djuren. Port Macquaries Koalasjukhus startade i oktober en insamling till vätskestationer för koalor i de drabbade områdena. Målet var att samla in motsvarande 160 000 kronor, men i dagsläget har de fått in över 15 miljoner kronor.

Fakta: Bränderna i Australien

Bränderna i Australien startade i oktober och hittills har minst 20 personer omkommit i direkt koppling till bränderna. En siffra som tros bli högre då många saknas.

Nödläge har utlysts i landet i vilket ger lokala myndigheter befogenhet att tvångsevakuera människor, stänga vägar och vidta andra nödvändiga åtgärder för att rädda boende och fastigheter.

Bränderna har drabbat över fem miljoner hektar mark och i New South Wales och fler än 1 300 hus har förstörts.

Tusen personer har evakuerats från östra Gippsland i delstaten Victoria och tiotusentals personer kan komma att evakueras de närmaste dagarna.