← Till Tidningen Global
Radar

Konflikten i  Västpapua eskalerar

Aktivist från Västpapua med den förbjudna flaggan ”Morning star” målad i pannan, under en demonstration i Surabaya, Indonesien.

Indonesien ökar sin militära närvaro i Västpapua. Sedan december 2018 har konflikten mellan inhemsk gerilla och indonesisk militär eskalerat och civila hamnat i skottlinjen – samtidigt som Sveriges vapenexport till den krigförande nationen fortsätter.

VÄSTPAPUA Sedan 1965 är västra öhalvan av Nya Guinea indonesisk provins efter en omstridd folkomröstning. Västpapuas befolkning eftersträvar alltjämt självständighet och befrielserörelsen OPM har utkämpar ett tröstlöst gerillakrig mot den militärt överlägsna indonesiska armén. 

På sistone har dock konflikten trappats upp och indonesisk militär blockerar försändelser med mat, mediciner och vatten till konfliktområden i de centrala högländerna, enligt Västpapuas officiella självständighetsrörelseorgan ULMWP. 650 nyanlända soldaters huvuduppgift ska vara att ”jaga och döda västpapuanska frihetskrigare”.

– FN måste säkra så att humanitärt bistånd som mat, vatten och mediciner når de områden i Västpapua som just nu blockeras av indonesisk militär, säger ULMWP:s talesperson Jacob Rumbiak och hävdar att militär ska ha förstört hem, kyrkor och bylokaler i elva distrikt.

Uppgifterna är svåra att verifiera till följd av Indonesiens ovilja att släppa in utländsk press. Militär opererar därför fortsatt risk- och straffritt trots att 20 år har gått sedan diktatorn Suhartos avgång. 

Suhartos hårresande MR-statistik – främst mord på vänsterpolitiker och minoriteter samt hans brutala krig i Östtimor (ockuperat fram till 1999) och Västpapua – blev snart ett i många avseenden minne blott och landet har lyfts fram för sina demokratiska framsteg, ekonomiska tillväxt och interkulturella samhällsbygge.

Fortsatt ockupation av Västpapua förblir därför ett kvitto på en kvardröjande auktoritär kultur, något en aktuell fängelsedom är ett bevis för. Robertus Robet vid Amnesty International Indonesia dömdes nyligen till 18 månaders fängelse för att ha ”förolämpat” militären. 

Brottet begicks i en video där MR-aktivisten drog paralleller mellan president Widodos öppnade dörrar för högt uppsatta militärer att inneha civila tjänster och Suhartos förkärlek för militärer på civila samhällsstolar.

– Robets straff är inte bara ett tydligt hot mot yttrandefriheten i Indonesien, utan även ett hot mot mänskliga rättigheter generellt, säger Amnesty International i ett uttalande.

Sveriges handel med Indonesien förblir stabilt bundna. När det gäller vapenexporten har Sverige alltsedan 1970-talet och det pågående kriget i Östtimor varit en viktig handelspartner för landet och förblir så även i dag. 
Enligt Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds, rimmar det illa med S–Mp-regeringens löften om en demokratiorienterad vapenexport:

– Att exportera krigsmateriel till ett land i väpnad konflikt riskerar att förvärra konflikten och sänder ut en signal om att regimens agerande är okej. Det är ett par av skälen varför Svenska Freds arbetar för att stoppa vapenexporten till icke-demokratier, till länder som kränker mänskliga rättigheter och till länder inblandade i väpnad konflikt, säger Hellström.