← Till Tidningen Global
Radar

FN-expert: Miljontals frihetsberövade på grund av funktionsvariation

Miljontals människor sitter frihetsberövade runt om i världen på grund av att de har en funktionsvariation. Det uppger FN:s särskilda rapportör för personer med funktionsnedsättning i en ny rapport.

FUNKTIONSVARIATIONER – Människor med funktionsvariation är överrepresenterade i fängelser, ofrivilligt inskrivna på psykiatriska vårdinrättningar, placerade i institutioner, eller tvingas genomgå behandlingar i ”böneläger”, eller hålls isolerade i hemmen, säger FN-rapportören Catalina Devandas, i ett uttalande.

I samband med att hon förra veckan presenterade en rapport inför FN:s människorättsråd i Geneve slog Catalina Devandas fast att det är ett människorättsbrott när personer frihetsberövas på grund av att de har en funktionsvariation. Det är ett övergrepp som enligt henne begås på ”massiv skala” på global nivå. Många miljontals barn uppges hållas isolerade på olika former av institutioner.

– Det handlar inte om något ”nödvändigt ont”, utan är en konsekvens av att staterna misslyckats med att leva upp till sina åtaganden gentemot personer med funktionsvariation.

Enligt FN-experten saknar de utsatta ofta tillgång till den juridiska hjälp som behövs för att kunna bestrida sin situation. Och de hamnar ofta i miljöer där de kan bli utsatta för sexuella övergrepp och fysiskt våld, riskerar att bli utsatta för sterilisering, dålig behandling och i vissa fall tortyr.

Barn med funktionsvariation löper enligt Catalina Devandas en särskilt stor risk att bli inlåsta på institutioner, frånskilda sina familjer och andra närstående. Enligt henne blir många av dessa barn rutinmässigt inlåsta, tvångsmedicinerade och utsatta för våld och vanvård.

– I många länder uppmanar sjukvårdspersonal och socialtjänst föräldrar att placera barn som har funktionsvariation på institutioner, med hänvisning till det felaktiga påståendet att de kommer att få bättre vård än hemma. Men de skadliga effekterna som institutionaliseringen innebär för deras utveckling är väldokumenterad, säger FN-experten.

Catalina Devandas säger att många av dessa personer blir osynliggjorda och bortglömda av det övriga samhället.

– Och eftersom många felaktigt tror att förfarandet är välmenande och gynnsamt så bevakas deras situation sällan av nationella förebyggande insatser mot tortyr, eller av nationella människorättsorgan.

FN-experten uppmanar alla världens länder att agera, bland annat genom lagändringar, för att undanröja alla lagar som gör det möjligt att frihetsberöva personer med hänvisning till deras funktionsnedsättning. Dessutom måste åtgärder genomföras för att personer med funktionsnedsättning skrivs ut och avinstitutionaliseras. Hon understryker också att det behövs åtgärder för att stoppa att personer ofrivilligt hålls inlåsta i hemmiljöer.