← Till Tidningen Global
Radar

Mens begränsar livet för miljontals

Kvinna i Nepal piskar sig själv med vövruska som en ritual för att tvätta bort skammen med menstruation.

Runt om i världen saknar många miljontals kvinnor tillgång till mensskydd. I Indien har mindre än tio procent av kvinnorna tillgång till hygienartiklar under menstruationen. Många tvingas att använda alternativ som gamla tygbitar eller tidningspapper och avbryter sin skolgång i förtid efter infektioner och underlivsproblem.

HÄLSA Ett annat problem är att kvinnor och flickor på många håll saknar tillgång till säkra offentliga toaletter. Enligt Världsbanken saknar minst 500 miljoner kvinnor och flickor tillgång till säkra toaletter, vilket allvarligt påverkar deras skolgång.

I Nepal uppger 30 procent av flickorna att de inte går i skolan när de har mens. Det har att göra med uppfattningen att menstruation uppfattas som något orent och behandlas som en sjukdom, vilket leder till att kvinnor och flickor utesluts i samhällen.

”Kombinerat med det stigma och den skam som möter dem gör det kvinnor och flickor allt mer maktlösa,” skriver FN-experter i ett gemensamt uttalande.
På vissa ställen får kvinnor och flickor som har mens inte sova i sitt eget hus, röra vid mat, vara i kontakt med rinnande vatten eller besöka religiösa platser.

I Nepal har en sedvänja lett till att kvinnor isoleras under menstruation och måste sova i separata hyddor. En FN-rapport visar att det ökar risken för att attackeras av vilda djur eller utsättas för våldtäkt.

I Indien har lagarna ändrats och numera är det möjligt för kvinnor i menstruerande ålder att få tillträde till templet Sabarimala i Kerala. Det har dock mötts av våldsamma protester och många som betraktar menstruation som något orent har fortsatt att hindra kvinnor från att komma in i templet.

– Den här uppfattningen att kvinnor är orena – det påverkar hur de känner sig och betraktar sig själva, säger Ivana Radačić som tillhör en arbetsgrupp som arbetar med frågor kring diskriminering av kvinnor.