← Till Tidningen Global
Radar

Luften i Peking bättre än på många år

Trång i trafiken i Peking.

Myndigheterna i Peking har lyckats med att dramatiskt minska mängden farliga mikropartiklar i luften jämfört med 2013. Staden lyfts nu fram som en förebild för andra städer.

KINA Förbud mot uppvärmning med kol, restriktioner inom industrin och omställning från kol till förnybar energi har bidragit till utvecklingen.
Men fortfarande överstiger mängden farliga mikropartiklar i Peking Världshälsoorganisationens rekommendationer.

En grupp internationella och kinesiska experter ledda av FN:s miljöprogram Unep har under två år sammanställt uppgifter om luftkvaliteten i Peking mellan åren 1998 och 2017, och resultatet presenteras i en ny rapport.

– Förbättringen har inte skett av en tillfällighet. Den är resultatet av en kraftfull satsning av tid, resurser och politisk vilja. Att förstå hur Peking har arbetat med luftföroreningarna är avgörande för varje land och stad som vill slå in på samma linje, säger Joyce Msuya, vd för Unep.

He Kebin, huvudförfattare till den nya rapporten och chef för Tsinghuauniversitetets miljöutbildning, säger att luftkvaliteten förbättrades mellan 1998 och 2013, men att ännu mer betydande förbättringar skedde mellan 2013 och 2017 i enlighet med en handlingsplan för renare luft.

1998 överskred luftföroreningarna de nationella gränserna för utsläpp. År 2013 hade nivåerna sjunkit och vissa föroreningar, som kolmonoxid och svavelmonoxid, uppfyllde nationella normer. Samma år antog Peking mer systematiska och intensiva åtgärder. I slutet av 2017 hade de farliga mikropartiklarna minskat med 35 procent i staden.

Under den här perioden minskade de årliga utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, mikropartiklar och flyktiga organiska ämnen i Peking med 83 procent, 43 procent, 55 procent respektive 42 procent.

Yu Jianhua, biträdande chef för Pekings kommunala byrå för ekologi och miljö, säger att även om mycket åstadkommits finns det fortfarande mycket kvar att göra.

– För närvarande uppfylls inte de nationella normerna för luftkvalitet när det gäller de farliga mikropartiklarna och de nivåer som Världshälsoorganisationen har satt som gränser överskrids. Tunga luftföroreningar drabbar fortfarande staden under hösten och vintern. Att lösa alla dessa frågor kommer att vara en lång process, säger han.

Han tillägger att de är villiga att dela med sig av den kunskap och erfarenhet som de samlat på sig till andra städer i utvecklingsländer.

– Pekings insatser, framgångar, erfarenheter och lärdomar när det gäller begränsning av luftföroreningar under de senaste tjugo åren är värda att analysera och dela, säger Liu Jian, chefsforskare på Unep.

Dechen Tsering, chef för Unep i Asien och Stillahavsområdet, säger att Unep vill lyfta fram de bästa metoderna för att främja en hållbar utveckling i länder och städer runt om i världen.

– Peking har uppnått imponerande förbättringar av luftkvaliteten på kort tid. Det är ett bra exempel på hur en stad i ett utvecklingsland kan hitta en balans mellan miljöskydd och ekonomisk tillväxt, säger hon.