← Till Tidningen Global
Radar

Aboriginer kompenseras för ”andlig skada”

En kvinna som tillhör den australiska ursprungsbefolkningen håller upp ett plakat i samband med att världens ursprungsbefolkning firades i augusti förra året.

AUSTRALIEN Högsta domstolen i Australien har i en historisk dom slagit fast att aboriginska markägare som blivit fråntagna sina ägor ska kompenseras för ”andlig skada”, vilket kan komma att resultera i en rad nya rättsfall runtom i landet.

Domstolen bedömer att folkgrupperna Ngaliwurru och Nungali, som tillhör ursprungsbefolkningen, har rätt till ekonomisk kompensation efter att ha skilts från sina landområden av den australienska regeringen.

Delar av landområdet i den nordligt belägna staden Timber Creek togs i anspråk under 1980- och 90-talen av delstatsregeringen och användes för infrastruktursatsningar, något som kränkte ursprungsbefolkningens rättigheter, enligt domstolen.

HD bedömer att de folkgrupper som påverkats har rätt till ersättning för den ekonomiska skadan men även för den ”kulturella skadan”.

Domstolen dömer därför att folkgrupperna ska få motsvarande omkring åtta miljoner kronor i skadestånd.

Enligt experter lär domen få ”enorma följder” för ursprungsbefolkningen i delar av Australien eftersom den blir vägledande för hur andra fall av liknande karaktär ska hanteras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV