← Till Tidningen Global
Radar

Nytt förslag ska öka livslängd på prylar

Kylskåp och frysboxar kan få ökad livslängd enligt ett EU-förslag.

KONSUMTION EU vill öka livslängden på bland annat kylar, frysar, tv-skärmar och tvättmaskiner. Det nya EU-förslaget omfattar även krav på att det ska finnas reparations- och underhållsinformation tillgänglig för att underlätta reparationer av prylar.

– I ett större perspektiv är det ett steg mot att sträva efter en cirkulär ekonomi och mer resurseffektivitet, säger Lovisa Blomqvist, samordnare för ekodesign på Energimyndigheten, till tidningen Råd&Rön.

Syftet med det nya förslaget är förutom att det ska bli lättare att reparera olika prylar även lättare att återvinna dem. Till exempel ska det vara lätt att ta ut batterier och plast som inte ska förorena andra delar som ska återvinnas.

De nya förslagen förväntas inom de närmsta månaderna antas som EU-förordning.