← Till Tidningen Global
Energi

Nyhetsquiz

De rätta svaren hittar du uppochner nederst på sidan. Vänd på skärmen för att läsa.

1. Den första januari 1994 klockan 00.30 på morgonen inleddes zapatisternas uppror i den mexikanska delstaten Chiapas. Med krav på jämlikhet, rättvisa, demokrati och frihet för alla mexikaner tågade de zapatistiska rebellerna under ledning av Subcomandante Marcos under uppropet Ya Basta! I vilket namn verkar Subcomandante Marcos i dag?
1   Delegado Zero
X  Captain America
2   Emilou Zapata

2. Det revolutionära namnet ”zapatisterna” kom från Emiliano Zapata, revolutionären som stod på småböndernas sida under den Mexikanska revolutionen 1910-1917.  Vad var hans livsdevis?
1  Hellre dö stående än leva på knä 
X Better to burn out then fade away
2  Too Old to Rock ’n’ Roll, Too Young to Die

3. Världens yngsta kvinnliga premiärminister, Jacinda Ardern, har infört ett nytt sätt att mäta utvecklingen som inte bara handlar om ekonomisk tillväxt, nämligen en ”välmående-budget” för att mäta vilken effekt långsiktiga politiska beslut får på människors liv.
I vilket land är Jacinda Ardern premiärminister?

1  Nya Zeeland
X  Singapore 
2  Australien


4. Olga Zorikova, dotter till Boris Obnosov, som är chef för den ryskstatliga vapentillverkaren KTRV, har visat sig äga 20 procent av ett dotterbolag till KTRV.  Olga  är inte vapentillverkare i grunden, utan …

1   Svetsare
X  Stafettläkare
2  Makeupartist

5. Världens insekter har minskat dramatiskt i antal de senaste decennierna, enligt en ny forskarrapport. Inom djurriket tillhör insekterna stammen leddjur, arthropoda, och människan ryggsträngsdjur, chordata. Men till vilken underfamilj hör människan?

1   Hochiminher
X  Homininer 
2  Hujintaoer

6. För att minska temperaturhöjningen finns många fantasifulla förslag. Förutom ballonger eller flygplan som sprider aerosoler i stratosfären lyfts rymdspeglar fram som förslag för att minska solinsolationen och på så sätt kyla ner jorden. Vilket av följande är inte ett, i alla fall av Syre Globals vetenskapsråd, känt förslag?
1    Självreflekterande aluminiumfoliehattar till alla klimatskeptiker 
X Mikro-bubblor som gör havsytan mer 
reflekterande
2 Att spreja salt på vattenytan 


7. Forne miljöpartisten Carl Schlyter har bildat ett nytt parti, med förslag som att om man är missnöjd med representanterna i riksdagen ska man kunna ”ta tillbaka makten” och stoppa beslut. Vad heter detta nya parti?

1   Partiet vändpunkt 
X  Partiet kokpunkt
2  Partiet referenspunkt 

8. På sin resa jorden runt har Torbjørn C Pedersen 33 länder kvar att besöka. Man frågar sig: Hur många länder finns det egentligen? (Enligt FN)
1   178
X  221
2  246

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV