← Till Tidningen Global
Radar

Många svåra problem i kampen mot ebola

Hjälparbete vid en ebolaklinik i Beni, i östra Kongo-Kinshasa, i september förra året.

Kampen mot ebola i Kongo-Kinshasa är svår nog i sig, men försvåras ytterligare av djup misstro mot hälsoarbetarna och våldsamma attacker mot kliniker, enligt Läkare utan gränser (MSF).

KONGO-KINSHASA ”Vi kan inte fortsätta arbeta på samma sätt och förvänta oss att vi ska lyckas stoppa det här utbrottet”, säger Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på MSF, som arbetat med ebola i landet, i ett pressmeddelande.

Utbrottet började för sju månader sedan och hittills har minst 569 människor dött i provinsen Nordkivu. Omkring 43 procent av alla patienter i utbrottets epicentrum – kring städerna Katwa och Butembo – kan inte kopplas till andra kända ebolafall. Det innebär att smittspårningen är bristfällig och att det finns många patienter som ännu inte registrerats, enligt MSF.

Politiskt verktyg

I förra veckan tvingades MSF också ställa in sitt arbete sedan okända gärningspersoner attackerat och tänt eld på två kliniker i området. Över 30 attacker har utförts mot hälsoarbetarna bara under den senaste månaden, enligt Joanne Liu, MSF:s internationella ordförande, som enligt Reuters beskriver stämningen i området som ”giftig”.

Orsakerna till attackerna och det spända läget är flera. Mycket pengar har satsats mot ebola i den väldigt fattiga provinsen, där det även finns andra stora sjukvårdsbehov. Epidemin var också den officiella förklaringen till att presidentvalet sköts upp i området, vilket gjort att många ser ebolainsatsen som ett politiskt verktyg, enligt MSF.

"Inte under kontroll"

Dessutom pekar organisationen på att polis och militär satt in olika tvångsåtgärder mot människor för att stoppa epidemin. Det har skapat ännu större misstro hos befolkningen och gjort att fler patienter gömmer sig hemma i stället för att söka hjälp. Sedan början av året har 40 procent av alla nya ebolafall rört patienter som dött hemma. Eftersom de inte isolerats finns dessutom risk att de har smittat andra, noterar MSF.

Organisationen efterlyser mindre tvång och mer dialog i insatsen, bland annat för att få folk att vaccinera sig.

”Att människor dör utan att de söker vård visar att de inte litar på ebolainsatsen. Än så länge är utbrottet inte under kontroll”, säger Joanne Liu enligt pressmeddelandet.