← Till Tidningen Global
Radar

Forskare tonar ned larm om insektsdöd

Två hedblåvingar (Plebejus idas).

En ny larmrapport om världens insekter har fått stort genomslag i medierna.
Är läget så allvarligt? Svaret är att ingen egentligen vet.
Rapporten bygger på ett fåtal lokala studier, och forskare påpekar att det är riskabelt att dra långtgående slutsatser från ett så litet material.

DJURLIV  – Vi har sett väldigt dramatiska nedgångar lokalt, även i Sverige. Men det innebär inte att man kan skala upp resultaten till nationell nivå, säger Markus Franzén, insektsforskare på Linnéuniversitetet.

Han har själv studerat fjärils- och nattfjärilsfaunan på naturreservatet Kullaberg i Skåne. Där konstaterades en katastrofal nedgång – nästan hälften (45 procent) av fjärilsarterna hade försvunnit sedan 1950-talet.

Brist på data

Liknande siffror finns i den nya larmrapporten, där forskarna bygger sina rön på 73 studier som gjorts de senaste 30 åren. De drar slutsatsen att insekternas biomassa i världen nu minskar med 2,5 procent per år. I värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut det här århundradet.

Problemet är att nästan samtliga studier har gjorts i Europa och USA, ofta i rena jordbruksmiljöer. Ingen studie har gjorts i tropiska Afrika, eller i Amazonas, eller Indonesien.

– Det är en väldig brist på data. Kunskapsbristen är enorm, säger Markus Franzén.

Svårtolkade resultat

Han anser att man måste vara försiktig med hur man tolkar resultaten.

– Läget är sannolikt allvarligt i många regioner och länder, men vi vet väldigt lite om situationen i stort, säger han.

Han påpekar att nedgången i Kullaberg i viss mån berodde på att man hade anlagt en golfbana mitt i reservatet. Innan man anlade golfbanan bestod miljön av blommande ängsmark. När ängarna försvann, försvann också fjärilarna.

– Fast samma arter finns kvar på andra håll. Det är inte så att vi kan säga att insektsfaunan har halverats i hela landet utifrån studien på Kullaberg. Vi ser istället att vissa arter expanderar i landet, och på nationell nivå går det bra för ganska många. Troligen gynnas de av att klimatet blivit varmare i Sverige, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV