← Till Tidningen Global
Radar

Dramatisk minskning av världens insekter

Trollsländorna är en av de insektsgrupper som har drabbats hårdast de senaste decennierna.

Världens insekter har minskat dramatiskt i antal de senaste decennierna, enligt en ny forskarrapport.
Insekternas biomassa minskar nu med 2,5 procent per år och i värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut det här århundradet.

MILJÖ Rapporten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Biological Conservation, är en sammanställning av 73 studier som gjorts de senaste 30 åren.

Forskarna bakom rapporten säger att resultatet är alarmerande, i ordets rätta bemärkelse. Cirka 70 procent av jordens arter är insekter, och de har en enorm betydelse för merparten av alla existerande ekosystem.

Värst ser det ut för fjärilarna, vissa typer av steklar, bin och getingar, dyngbaggarna. samt trollsländor, bäcksländor, nattsländor och dagsländor.

Samtliga har redan förlorat många arter. Såväl högt specialiserade arter som många generalister är drabbade.

Kraftig minskning

Samtidigt går det exceptionellt bra för ett mindre antal arter. Det rör sig om anpassningsbara insekter som i hög grad har tagit över de ekologiska nischer som nu stått tomma sedan fjärilarna och sländorna försvunnit.

Som exempel nämns att insektspopulationerna i naturreservaten i Tyskland naturreservat minskat med 75 procent sedan 1990.

De viktigaste orsakerna till tillbakagången är förlust av livsmiljöer på grund av ett allt mer intensifierat jordbruk, spridning av insektsgifter, pesticider, och gödningsmedel, sjukdomar, och klimatförändringar.

Destruktivt jordbruk

Den sistnämnda faktorn är extra betydelsefull i tropiska områden, där högre temperaturer visat sig kunna ha dödliga effekter på vissa temperaturkänsliga insekter. Däremot har klimatet haft mindre betydelse i den tempererade zonen.

Forskarna, som har letts av ekologen Francisco Sanchez-Bayo vid University of Sydney i Australien, skriver att det är dags att ompröva de destruktiva metoderna inom världens jordbruk och att kraftigt minska den massiva användningen av bekämpningsmedel och andra kemikalier. Annars kommer vi att förlora en stor del av jordens insektsfauna – med oanade konsekvenser för ekosystemen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV